Artikel-bild

Vad gör en god man?

I vår anordnar vi fem utbildningstillfällen för dig som är nyfiken på vad en god man gör och vad uppdraget innebär.

Alla utbildningar är mellan klockan 15.30-18.30. Du behöver bara gå på ett av tillfällena, du väljer själv vilket datum som passar dig!

Datum:

25 januari i Bollnäs kulturhus, rum Willy Maria. Anmälan senast 22 januari.
29 februari i Bollnäs kulturhus, rum Willy Maria. Anmälan senast 26 februari.
21 mars i Ljusdal, kommunhuset rum Tallåsen. Anmälan senast 18 mars.
25 april i Bollnäs kulturhus, rum Ida Kristina. Anmälan senast 22 april.
30 maj i Bollnäs kulturhus rum Ida Kristina. Anmälan senast 27 maj.

Anmäl dig till overformyndare@bollnas.se
bollnas.se/godman

Varmt välkommen!

  • Den
  • till
  • Kulturhuset Bollnäs
  • Biljettinformation
  • Arrangör Överförmyndarenheten
  • Kontaktuppgifter overformyndare@bollnas.se
  • Kategori Föreläsning