Artikel-bild

Föredrag om vänortsutbyte

Vill du veta mer om vänortsutbyte i Bollnäs kommun?

Föreningen Nordens vänortsutbyte startade 1945. Kommunerna blev snabbt mycket aktiva och i Bollnäs kom man igång 1948 och med vänorterna Misburg i Tyskland och Ogre i Lettland har det funnits utbyte mellan högstadieelever sedan 1960- talet. Utbytena sker inom olika verksamheter och på olika sätt, beroende på respektive vänorts förutsättningar. Politiker och medarbetare, skolor och föreningar möts och delar kunskap och erfarenhet inom olika områden. Bollnäs har idag ett aktivt utbyte med 4 av sina 6 vänorter i olika länder.

Respektive vänort turas om att arrangera en internationell vecka som inträffar vartannat år. Under dessa veckor fördjupar sig utbytena i olika teman och söker samarbetsmöjligheter inom olika områden, och år 2025 är det Bollnäs som står för värdskapet.

  • Den
  • till
  • Studieförbundet Vuxenskolan i Bollnäs, Östra Stationsgatan 15
  • Biljettinformation Arrangemanget sker i samverkan med Föreningen Norden Hudiksvall - Hälsingland. Du behöver inte föranmäla dig för att delta på föreläsningen. Medlemmar i Föreningen Norden deltar gratis, ickemedlemmar betalar en deltagaravgift på 50kr på plats, kontant eller via swish. Mer biljettinformation.
  • Arrangör Föreningen Norden Hudiksvall-Hälsingland, i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan
  • Kontaktuppgifter 070-521 02 35 , stefan@jonang.se
  • Webbplats https://foreningennorden.se/
  • Kategori Föreläsning