Flygfoto som visar Bollnäs stad med byggnader, gräsmattor, träd och vatten.

Flygfoto över Bollnäs stad

Den hållbara staden – Bollnäs igår, idag och i framtiden

Samhällsbyggnadsförvaltningen ger en presentation om vad det innebär att planera. Fokuset ligger på bebyggelse, trafik och grönstruktur med koppling mot den hållbara staden.

Hur planerades det igår, hur ser det ut idag och vad kan vi göra för framtiden?

Några specifika nedslag görs också kring ekosystemtjänster och det moderna stationssamhället.

Medverkande:

  • Johan Gunhamre, planarkitekt
  • Louise Säfström, planarkitekt
  • Tony Stark, infrastrukturstrateg

Föredraget är en del av Hållbarhetsveckan i Bollnäs kommun.

Välkommen!