Artikel-bild

Bollnäs Blås

Norlanders donationsstiftelser bjuder på konsert med Bollnäs Blås i Hanebo kyrka - Kilafors.

Bollnäs Blås är en symfonisk blåsorkester som grundades för snart 50 år sedan. Medlemmarna idag är i åldrarna från högstadiet upp till pensionsålder.

Om det är tur eller tradition som ligger bakom är kanske oklart, men oavsett vilket har Bollnäs kommun en tradition av att fostra duktiga blåsmusiker och här finns många av dem.

Orkestern håller, även om det är en amatörorkester, hög klass och har en bred spännvidd – i repertoaren finns allt från marscher och populärmusik till klassiskt och folkvisor – men samtidigt är spelglädjen alltid en av de allra viktigaste ledstjärnorna.

Dirigent – Mats Siggstedt

Konserten bekostas av Norlanders donationsstiftelser – ingen paus.