Akvareller och kläder på Lifstorpet

Kom till Lifstorpet i sommar!
Akvareller, fika och försäljning av Nimo barnkläder.