Islandshästar

Galvåns naturreservat

Galvån är den största och mest värdefulla av Ljusnans biflöden.

Galvån rinner från Galvsjön till Ljusnan, ca 6 km norr om Bollnäs. Med sina drygt 100 m i fallhöjd på 12 km sträcka, utgör den en sällsynt och riksintressant miljö så här långt söderut i landet. Galvån är länets viktigaste vatten för utter och har ett värdefullt be­stånd av öring, ett rikt fågelliv samt intressanta växter.

En enklare väg följer ån mellan Galvsjön och Nyfors. Längs stigen nedströms vid rastplatsen vid Nyfors kan du ta ett dopp i ån. I ån finns harr och öring. Om du vill fiska kan du köpa fiskekort hos Bollnäs Fiskevårdsförening.

Gratis kartfolder för naturreservatet finns på Bollnäs turistinformation.

Mer information och digital karta hittar du på Länsstyrelsens webbplats. Där hittar du även information om fler naturreservat i vårt område.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 mars 2022 kl. 10.21