Fågel i träd

Grossjöbergets naturreservat

Grossjöbergets naturreservat ligger öster om Arbrå, väglöst område men rofyllt och fågelrikt.

Namnet har det fått efter det berg som reser sig 100 meter över Grossjöns yta. Grossjöbergets naturreservat består av ett kuperat och omväxlande skogsområde, med delvis brandpräglad skog, men fortfarande bevarad och i hög grad levande. Där står bl.a. 300-400 åriga tallar som bär spår av flera bränder.

Inne i Grossjöbergets skogar finns utmärkt skyltade stigar att vandra på, även skyltar med information finns på utvalda ställen.

Gratis kartfolder för naturreservatet finns att få på Bollnäs turistinformation.

Mer information och digital karta finns på Länsstyrelsens webbplats. Där hittar du även information om fler naturreservat i vårt område.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 mars 2022 kl. 10.28