Artikel-bild

Familjelördag i Kulturkvarteret - Våravslutning i Colliniparken

Avslutning för terminens Familjelördagar. Lilla Gästgivars är öppet för dagen.

Information om tid och aktiviteter kommer längre fram.
Håll utkik i våra kanaler!