Startsida

Aktuellt

  • Nya beslut om förskoleplatser Förskoleverksamheten i Bollnäs ska anpassas med anledning av en minskande befolkningsprognos. Idag fattades nya beslut utifrån den fördjupade utredning om hur verksamheten kan anpassas och utvecklas utifrån rådande förutsättningar. Nya beslut om förskoleplatser
  • Stor lycka för många barn Projektet Förskola på tur, där Bollnäs kommuns alla 331 femåringar som är inskrivna i förskoleverksamhet, erbjuds möjligheten att prova olika aktiviteter. Det gör att barnen vågar testa nya saker och hittar nya intressen. Stor lycka för många barn
  • Därför snöröjer vi inte alla gång- och cykelvägar på Långnäs Som många säkert redan vet behöver vi dra ner på kostnader eftersom vi har ett stort ekonomiskt underskott. I det arbetet vänder vi på alla stenar. Därför snöröjer vi inte alla gång- och cykelvägar på Långnäs

Självservice

Evenemang

Sidfot