Islandshästar

Fornlämningar på Mårdnäs

Segerstabygden har många fornlämningar som är perfekta utflyktsmål, bl.a på Mårdnäs, Heden och Borgberget.

På Mårdnäsområdet finns en ca 1,5 km fornminnesled. Här finns 12 av ca 30 gravhögar, bl.a "Kungshögen", en av de största gravhögarna i Segersta, samt lämningar av en järnåldersgård. Leden börjar på vägen ner till Mårdnäs, ca 100 m före järnvägen där det finns en liten bilparkering. På första skylten vid parkeringen finns hela leden utmärkt (prickad), dessutom är varje område med fornlämning märkt med ett ”R”. Leden har gult målade ringar på träden utefter stigen. På olika ställen längs vägen finns fler informationsskyltar som berättar om platserna där du befinner dig.

Har du några funderingar går det bra att kontakta Segersta hembygdsförening.

Kontakt:

Adress: Mårdnäs, Segersta
E-post: segerstahembygd@gmail.com
Webbplats: Segersta hembygdsförening Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 maj 2022 kl. 11.37