Islandshästar

Fornlämningar på Mårdnäs

Segerstabygden har många fornlämningar som är perfekta utflyktsmål, bland annat på Mårdnäs, Heden och Borgberget.

På Mårdnäsområdet finns en cirka 1,5 kilometer fornminnesled. Här finns 12 av cirka 30 gravhögar, bland annat "Kungshögen", en av de största gravhögarna i Segersta, samt lämningar av en järnåldersgård.

Leden börjar på vägen ner till Mårdnäs, cirka 100 meter före järnvägen där det finns en liten bilparkering. På första skylten vid parkeringen finns hela leden utmärkt (prickad), dessutom är varje område med fornlämning märkt med ett ”R”. Leden har gult målade ringar på träden utefter stigen. På olika ställen längs vägen finns fler informationsskyltar som berättar om platserna där du befinner dig.

Har du några funderingar går det bra att kontakta Segersta hembygdsförening.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 december 2023 kl. 14.37