Gästgivars Vallsta

Världsarvet Hälsingegårdar

Välkommen att uppleva Hälsingegårdarna! Varje gård har sin historia. Har du besökt en, har du inte besökt alla.

Det är inte för intet som de kallas för Bondeslott. De praktfulla gårdarna som byggdes med stor omsorg och mycket själ. Här ryms historia från 1700-talet fram till idag.

Sommaren 2012 upptogs Hälsingegårdarna på UNESCOs världsarvslista, där sju gårdar får representera vårt kulturarv, bestående av totalt cirka 1000 gårdar.

Än idag är de flesta hälsingegårdar privat ägda och på många bedrivs jordbruk precis som det gjorts i alla tider. Ett 30-tal av dessa har öppet för besök, var och en med sin egen unika karaktär.

Här kan du läsa om vilka gårdar som är öppna för besök. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. På några gårdar finns även möjlighet att övenatta - ”Bo på Hälsingegård”.

Besökscentrum Världsarvet Hälsingegårdar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du få mer information om världsarvsgårdarna och andra hälsingegårdar i landskapet.

Unescos motivering juni 2012:

"De sju utvalda Hälsingegårdarna representerar en världsunik samling av mer än 1000 gårdar och ca 400 dekorerade rum på ursprunglig plats. Koncentrationen av välbevarade interiörer saknar motsvarighet.

Gårdarna visar hur oberoende bönder inom ett geografiskt begränsat område kunde kombinera en högt utvecklad byggnadstradition med en rik folklig konst i form av dekorativt målade interiörer speciellt för fest.

Gårdarna vittnar om en kultur som har försvunnit idag, men vars byggnader och interiörer med sina variationer, rikedom och kvalitet är exceptionellt väl bevarade och av enastående universellt värde."

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 juni 2023 kl. 14.11