Djupsjön-Römmabergets naturreservat

Djupsjön-Römmabergets naturreservat har en av Bollnäs mest orörda skogar.

Här finns träd av mycket hög ålder, den äldsta tallen i området är 450 år. Som kontrast till urskogen kan du även vandra omkring i öppen lövskog som vuxit upp efter skogsbranden som drog fram för cirka 100 år sedan. Här kan du fortfarande hitta gamla brandstubbar.

Vid norra sidan av Djupsjön finns parkering och rastplats. Härifrån kan du vandra längs en stig rakt in i urskogen. Stranden på östra sidan är blockrik och något svår att gå på. Sydsidan är mer lättgången men med betydligt yngre skog. Djupsjön har god vattenkvalitet som gynnar örings- och flodpärlmusselbeståndet i sjön.

Gratis kartfolder för naturreservatet finns att få på Bollnäs turistinformation.

Mer information och digital karta finns på Länsstyrelsens webbplats. Där hittar du även information om fler naturreservat i vårt område.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 december 2023 kl. 10.56