Lingon

Hästhagsbergets naturreservat

Utsikten och skogarna i Hästhagsbergets naturreservat bjuder på fina naturupplevelser med bevarad och vårdad naturskog.

Naturreservatet ligger 13 kilometer söder om Kilafors. Här bevaras och vårdas naturskog av blandskogstyp med stort innehåll av död ved och rödlistade arter. Några tallar på området är så gamla som 200-300 år, och ett flertal har spår av tidigare bränder.

Skogen domineras av sumpskog med stora mattor av vitmossa och björnmossa. I naturreservatet finns inga uppmärkta stigar, men vill du ta dig upp till toppen på Hästhagsberget är den sydöstra delen lättast.

Gratis kartfolder för naturreservatet finns på Bollnäs turistinformation.

Mer information och digital karta hittar du på Länsstyrelsens webbplats. Där hittar du även information om fler naturreservat i vårt område.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 december 2023 kl. 10.57