Nyheter

  • Demokrati – en mänsklig rättighet som vi aktivt bidrar till Vi lever i en tid med krympande demokratiskt utrymme och hotade mänskliga rättigheter runt om i världen. Det är avgörande att det finns välfungerande demokratiska institutioner på lokal nivå. Bollnäs kommun har med sitt kunnande och sina erfarenheter valt att göra skillnad i världen genom ett kommunalt partnerskap! Demokrati – en mänsklig rättighet som vi aktivt bidrar till
  • Stadshuset i Bollnäs Förslag på ekonomiska anpassningar vidare till kommunfullmäktige I likhet med många andra kommuner i Sverige står Bollnäs inför svåra ekonomiska utmaningar de kommande åren. Förslag på ekonomiska anpassningar vidare till kommunfullmäktige
  • Konstsnöspåret vid skidstadion är klart! Vi har preparerat en kilometer samt själva stadionområdet för skate, klassiskt och skidlek. Konstsnöspåret vid skidstadion är klart!
  • Nya beslut om förskoleplatser Förskoleverksamheten i Bollnäs ska anpassas med anledning av en minskande befolkningsprognos. Idag fattades nya beslut utifrån den fördjupade utredning om hur verksamheten kan anpassas och utvecklas utifrån rådande förutsättningar. Nya beslut om förskoleplatser
  • Stor lycka för många barn Projektet Förskola på tur, där Bollnäs kommuns alla 331 femåringar som är inskrivna i förskoleverksamhet, erbjuds möjligheten att prova olika aktiviteter. Det gör att barnen vågar testa nya saker och hittar nya intressen. Stor lycka för många barn
  • Därför snöröjer vi inte alla gång- och cykelvägar på Långnäs Som många säkert redan vet behöver vi dra ner på kostnader eftersom vi har ett stort ekonomiskt underskott. I det arbetet vänder vi på alla stenar. Därför snöröjer vi inte alla gång- och cykelvägar på Långnäs
  • Gula kantareller i flätade krogar. Halterna av cesium i svamp sjunker Ända sedan kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 plockar vi varje år svamp runtom i Bollnäs kommun. Svampfynden skickar vi sedan på analys för att få reda på halten cesium. Halterna av cesium i svamp sjunker
  • Vi har kört igång snökanonerna! Idag påbörjade vi konstsnöläggningen på skidstadion vid Bolle. Vi har kört igång snökanonerna!
  • Hygienrutiner och smittskydd på schemat Våra medarbetare på särskilt boende är nu utbildade och redo för vinterns influensor. Hygienrutiner och smittskydd på schemat
  • Idag är det brandvarnarens dag Vi påminna om att kontrollera att brandvarnaren verkligen fungerar. Idag är det brandvarnarens dag

Sidfot