Translation/översättning av bollnas.se

Bollnäs kommun tillhandahåller ingen manuell översättning av webbplatsen till andra språk, utan det primära språket för webbplatsen är svenska. Du som besökare kan dock använda externa tjänster för att enkelt och automatiskt översätta innehållet i din webbläsare till ett annat språk.

Automatic translation/Automatisk översättning

Link to bollnas.se in Google Translate/Länk till bollnas.se i Google Translate:

Storage of personal data/Lagring av personuppgifter

By using an external translation service, your visit will be tracked by the external party, for example, Google and Microsoft.

Genom att du som besökare använder en extern tjänst för översättning kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google och Microsoft.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 oktober 2022 kl. 09.05

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: