Möt oss i sociala medier

Bollnäs kommun använder sociala medier för att marknadsföra och stärka varumärket Bollnäs såväl som kommun, arbetsgivare och som plats.

Genom sociala medier kan vi kommunicera, interagera, rekrytera och ge service till kommunens medborgare, allmänheten samt andra intressenter.

Facebook

Bollnäs kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Lediga jobb hos Bollnäs kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Näringsliv- och utvecklingskontoret i Bollnäs kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sport- och idrottsanläggningar Bollnäs kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Upplev Bollnäs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kulturhuset Bollnäs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Fritidsgårdarna Bollnäs kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Bollnäs museum & konsthall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Bollnäs bibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Bollnäs kulturskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Musik vid Ljusnan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kilafors skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Förskolan Regnbågen i Kilafors Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Anhörigstöd Bollnäs kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ängslunda i Arbrå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Davidsgårdens hantverk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Hällagårdens särskilda boende Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Karlslunds särskilda boende Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LinkedIn

Bollnäs kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Instagram

Bollnäs kommun @bollnaskommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Upplev Bollnäs @upplevbollnas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Näringsliv- och utvecklingskontoret @naringslivochutvecklingbollnas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kulturhuset @kulturhuset_bollnas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Bollnäs museum & konsthall @bollnaskonsthall Länk till annan webbplats.
Fritidsgårdarna @bollnasfritidsgard Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kultursommarlov @kultursommarlov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Bollnäs bibliotek @bollnasbibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Arbrå bibliotek @arbrabibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Bollnäs skolbibliotek @bollnasskolbibblor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Granbergsskolan @granbergsskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kilbergsskolan @kilbergsskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Björktjära fritids @bjorktjarafritids Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Granbergsskolans fritidshem @granbergsskolansfritidshem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Nyhamre fritids @nyhamre_fritids Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Fiskens förskola @fiskensforskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Örsängets förskola @orsangets Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Hobergets förskola @hobergetsforskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Öppna förskolan @oppnaforskolanbollnas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Nattis - Klockargårdens förskola (för avdelning och föräldrar)
Alirskolans hemkunskap @hkkalir Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Bollnäs kommuns studie- och yrkesvägledare @bollnassyv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Äldreboendet Gutenberg @aldreboendetgutenberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kostenheten Bollnäs @kostenhetenbollnas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Snapchat

Fritidsgårdarnas fritidsledare:

@f-ledarejoel (Joel Sundström)
@tommyf-ledare (Tommy Algotsson)
@karinutank (Arin Hajo)

Vi ser gärna att du som besökare använder dig av möjligheten att kommentera/publicera inlägg i Bollnäs kommuns konton i sociala medier, men för ett bra och seriöst diskussionsklimat finns regler du måste följa:

Det är inte tillåtet med:

  • förtal
  • sekretessbelagda uppgifter
  • hets mot folkgrupp och sexistiska yttranden
  • olaga våldsskildringar eller pornografi
  • uppmaningar till brott
  • upphovsrättsintrång
  • kommersiella budskap eller reklam
  • grova personliga angrepp eller förolämpningar.

Inlägg eller kommentarer som innehåller något av ovanstående kommer att tas bort. Personer/användare som upprepade gånger bryter mot kommentarsreglerna kommer blockeras från kontot/sidan.

Vi raderar kränkande innehåll och tar bort och polisanmäler brottsligt material. Om du upptäcker sådant innehåll får du gärna anmäla det till oss.

Du som kommenterar eller publicerar inlägg i våra sociala medier bör tänka på att inte publicera känslig information, till exempel personuppgifter eller känsliga frågor (sekretess). Vi rekommenderar telefon eller brev för sådana ärenden.

Du som kommenterar eller publicerar inlägg i våra sociala medier bör tänka på att inte publicera foton eller filmklipp på personer utan att de vet om det och tycker att det är okej. När det gäller barn under 16 år ska du fråga vårdnadshavaren innan.

Om du hittar ett foto eller filmklipp på dig själv inom våra sociala medier som du vill att vi tar bort så hör du av dig till oss.

Synpunkter som kommer oss tillhanda via sociala medier, och som inte bedöms vara av ringa betydelse, registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen.

Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning, skyndsamt och i läsbar form, tillhandahålla den.

Om du har frågor eller synpunkter kring våra konton i sociala medier är välkommen att kontakta kommunikation@bollnas.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 april 2023 kl. 13.19

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot