Anslagstavla

Kommunen ska enligt kommunallagen ha en officiell anslagstavla.

Den officiella anslagstavlan är digital och finns här nedan.

Vad sätts upp på anslagstavlan?

På anslagstavlan anslås tillkännagivanden om:

  • Kommunfullmäktiges sammanträden
  • Justering av protokoll från möten med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, andra nämnder, utskott och råd.
  • Justerade protokoll om kommunala föreskrifter
  • Speciallagstiftning.
  • Dessa sätts upp senast två dagar efter att protokollet justerats.

Sitter uppe i tre veckor

Tillkännagivanden om justerade protokoll sitter upp i tre veckor. Under den tiden är de beslut som redovisas i protokollet möjliga att överklaga med laglighetsprövning.

Förbundens anslagstavlor

Kommunalförbundet Hälsingland och Hälsinglands utbildningsförbund har egna anslagstavlor.

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2022 kl. 09.54

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot