Bollnäs Kommun vinner utmärkelsen Bästa Tillväxt 2020 i Gävleborgs län

Utmärkelsen går till den kommun i varje län i Sverige som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst under året. På så sätt skapas ett tillväxtindex som gör att kommunerna i ett län kan jämföras med varandra och hur utvecklingen sett ut över tid. På andra och tredje plats återfinns Ljusdal respektive Nordanstigs kommuner i Gävleborgs län.

Kommunledningen i Bollnäs gläds över utmärkelsen och uttrycker stolthet över det näringslivet i kommunen åstadkommer.

- Bollnäs växer och utvecklas och i kommunledningen arbetar vi för att på bästa sätt skapa de förutsättningar som efterfrågas av näringslivet. Genom att det är så många som driver företag i kommunen så träffar vi i vardagen också många av entreprenörerna, säger Marie Centerwall (S).

- Vi förstår, uppskattar och är mycket tacksamma för allt som företagen genererar i form av arbetstillfällen och skatteintäkter, säger Benny Engberg (BP).

Åsa Äng Eriksson (M) och Britt-Marie Rosenqvist (MP) lyfter också fram näringslivets betydelse för Bollnäs kommun.

- Den visar att det vi gjort har varit rätt. Framgångar kommer sällan av en slump utan är resultatet av mångas arbete under lång tid. Jag vill framför allt tacka våra duktiga företagare i kommunen för deras insatser och för deras förmåga att skapa arbetstillfällen, tillväxt och framtidstro, framhåller Åsa Äng Eriksson

- Den här utmärkelsen tar vi med oss som bevis för att även en förhållandevis liten kommun utanför storstadsregionerna kan utvecklas. Vi ser det också på att fler företag överväger att flytta till Bollnäs och att detta gäller även allt fler människor, särskilt barnfamiljer, säger Britt-Marie Rosenqvist (MP).

Från tjänstemannahåll är man lika glad över utmärkelsen och känner samma glädje och uppskattning för vad näringslivet åstadkommer. Peter Eriksson, näringslivschef inom Bollnäs Kommun, anser att det inom politiken i kommunen finns en djup förståelse för att skapa goda förutsättningar för näringslivet att verka och utvecklas.

- Sammantaget stimulerar det oss att fortsätta vårt arbete för att göra Bollnäs än mer attraktivt för företag och företagande. Detta gäller inte minst för de små företagen som ofta är ryggraden i ett livskraftigt näringsliv.

Utmärkelsen delas ut av kreditupplysningsföretaget Syna sedan 2007. Läs mer om utmärkelsen Bästa Tillväxt. Pdf, 106.6 kB.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 mars 2022 kl. 15.20