Utveckling Hälsingebygden

Utveckling Hälsingebygden har fått ytterligare Leader-medel. Projektet är förlängt till och med 2022 vilket gör att det nu finns extra pengar att söka för föreningar, organisationer och företag i området.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 mars 2022 kl. 14.03