Möjliggöraren PO Moberg

Bild på PO Moberg verksamhetsutvecklare på inköpsenheten i Bollnäs kommun

I Bollnäs kommun finns många tjänstepersoner som kan hjälpa dig som företagare med olika frågor. En av dessa möjliggörare är kommunens verksamhetsutvecklare för inköp PO Moberg.

Vem är PO Moberg?

Jag heter PO Moberg och arbetar med hur inköp ska bidra till kommunens utveckling. Jag vill möjliggöra för kommunen att fortsätta växa och utvecklas, och där ser jag bland annat samverkan med det lokala näringslivet som en viktig del i utvecklingen.

Vad gör ni på inköpsenheten?

Inköpsenheten hjälper kommunen och de kommunala bolagen att genomföra upphandlingar av varor och tjänster som behövs i verksamheten. Upphandlingar till offentlig verksamhet är väldigt lagstyrt och grundprinciperna är objektivitet och öppenhet. Valet av leverantör ska ske på en affärsmässig grund och utgå från vilken leverantör som erbjuder den bästa varan eller tjänsten till de bästa villkoren. Vi tar också ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhets hänsyn i våra upphandlingar som ibland även ställs för att gå i bräschen för förändringar i samhället och för att påverka beteendeförändringar.

Gemensam nytta av samverkan?

Kommunen behöver samverka med företagarna för att kunna tillvarata nya innovativa, förbättrade och ekologiska produkter och tjänster till kommunal verksamhet. Företagarna har bästa vetskapen om utvecklingen inom deras bransch som kan förändra den kommunala verksamheten och göra den effektivare, då behöver vi en kontinuerlig dialog. En välmående kommun gynnar företagsklimatet.

Företagande i Bollnäs, för framtiden?

I näringslivet skapas jobben som gör att vi alla tillsammans skapar de resurser som behövs för att finansiera vår kommun och vår gemensamma infrastruktur, vård, omsorg, skola och allt annat som behövs i dagens och morgondagens Bollnäs. Det innebär att inköpsenheten i Bollnäs kommun ska samverka för att möjliggöra bra förutsättningar för det lokala näringslivet i Bollnäs.

Om du fick några generella tips till företagare som sitter och funderar på vad man kan göra för att leverera varor eller tjänster till kommunen. Finns det några snabba tips du ka ge?

  • Delta på företagarfrukostarna och andra träffar som näringslivs- och utvecklingskontoret eller inköpsenheten arrangerar.

  • Skicka gärna en kortfattad presentation av ert företag och vad ni säljer med e-post till inkop@bollnas.se

  • Om du vill prata enskilt med en av kommunens upphandlare, generellt eller gällande en specifik upphandling, boka utan kostnad en tid via:
    https://minasidor.bollnas.se/bokaupphandlare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Anmäl er till upphandlingssystemet där våra upphandlingar annonseras. www.kommersannons.se

Ta gärna kontakt

Ta gärna kontakt med inköpsenheten om du som företagare har funderingar, frågor och tankar gällande inköp till kommunen. Ni kan också träffa oss på företagarfrukostarna som näringslivs- och utvecklingskontoret arrangerar.

Namn: PO Moberg
Roll: Verksamhetsutvecklare på inköpsenheten, Bollnäs kommun.
Telefonnr: 0278-26646
Epost: po.moberg@bollnas.se eller inkop@bollnas.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 januari 2023 kl. 09.10