Tips från arbetsförmedlingen till alla som söker personal

Fyra personer, två män och två kvinnor står och pratar

Så kan du agera med ditt företag 2023. Vissa företag har stora rekryteringsbehov medan andra måste bromsa in eller i värsta fall skala ner. Här får du tips på hur arbetsförmedlingen kan hjälpa dig - och vad du kan göra på egen hand. Allt utifrån den situation du befinner dig i.

Få koll på arbetsmarknaden 2023 - 2024
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten kommer att öka under 2023 och första halvåret 2024. Samtidigt har många arbetsgivare fortfarande svårt att hitta arbetskraft med efterfrågade kompetenser.

Tips för dig som behöver anställa nu

 • Sänk kraven – om du inte är ute i god tid kan det vara svårt att hitta exakt den kompetens du behöver.
 • Se över kompetens som finns – är det möjligt att växla arbetsuppgifter och omstrukturera på arbetsplatsen?
 • Kolla med dina nätverk – använd sociala medier eller fråga folk du känner.
 • Se över spontanansökningar – kanske finns det en person som tidigare visat intresse för företaget eller tjänsten.
 • Bemanna med en konsult – ta hjälp av oss eller andra bemanningsföretag med att hitta kandidater.

Tips för dig som behöver anställa framöver

 • Ta in en person som kan växa in i rollen – en ung person eller någon som är ny i Sverige kanske. Då kan du anställa med hjälp av nystartsjobb, ett ekonomiskt stöd som du kan få när du anställer någon som varit utan jobb länge eller är nyanländ. Arbetsförmedlingen hjälper dig att hitta rätt medarbetare.
 • Vidareutbilda egen personal – det kanske finns en person som har rätt grundkompetens som kan komplettera med en viss utbildning.
 • Ta in en person som går en utbildning eller få hjälp med utbildning – vi kan hjälpa dig att skapa en utbildning utifrån dina behov.
 • Sök kompetens i Europa – våra Eures-rådgivare har kontaktnätverk i hela Europa och kan hjälpa dig att hitta passande kandidater.

Tips för dig som vill planera långsiktigt

 • Börja rekryteringen så tidigt du kan – då har du större möjlighet att hitta rätt kompetens.
 • Tänk långsiktigt – det kan vara brist på viktig kompetens även om några år. Vad behöver du för kompetens framöver?
 • Bygg relationer - se till framtida kompetensförsörjning för ditt företag och skapa relationer med utbildningar, nätverk eller branschorganisationer.

Här hittar du arbetsförmedlingens alla tips Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta hjälp av arbetsförmedlingens senaste prognos i din planering. Den ger dig en uppdaterad bild av läget på arbetsmarknaden i Sverige och i ditt län. Läs mer om arbetsmarknadsutsikterna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 februari 2023 kl. 10.36