Första halvåret 2023

Näringslivschef Peter Eriksson

Näringslivschef i Bollnäs kommun, Peter Eriksson sammanfattar första halvåret 2023.

En småföretagarkommun

Bollnäs är en uttalad småföretagarkommun med ett starkt näringsliv som bättre än i många andra kommuner kämpar sig igenom tider som dessa med fokus inställt på morgondag och framtid. Kommunens goda förutsättningar utifrån ett marknadsperspektiv med hänsyn tagen till de utomordentligt goda kommunikationerna, lägger en fortsatt grund till stark framtidstro, en uppfattning som delas av företag ännu ej verksamma i kommunen, men som redan beslutat om att etablera verksamhet i Bollnäs eller som för samtal om att göra det.

I lågkonjunkturer brukar det uttryckas;

Det måste bli sämre innan det blir bättre igen

tyvärr, men med alla befintliga företagare och med alla nytillträdande entreprenörer sprungna ur Ung Företagsamhet, kommer vi snart vara på väg in i det som kan beskrivas som att det blir bättre sen.

Verksamheter

Det totala antalet verksamheter i kommunen uppgår nu i slutet av juni till 3 229, vilket är lika många som vid senaste årsskiftet. Under det första halvåret har det nyregistrerats 65 nya företag, men lika många har av olika anledningar avvecklat genom avregistrering, fusion, inaktivitet, konkurs mm. Så årets sex första månader har på många olika sätt påverkat näringslivet. Räntorna har och slår hårt mot de flesta och förutsättningarna till att få finansiering har blivit svårare. Det gäller även hushållen överlag som på olika sätt med automatik ser över sina kostnader och inköp. Sommaren som vi nu befinner oss i påverkar företagen på olika sätt och vi kan nog utgå från att det blir en större andel ”hemestrande ” i sommar vilket påverkar företagandet inom besöksnäringen positivt, vilket är bra. Samtidigt har hushållen mindre pengar i plånboken att spendera, vilket med automatik får en negativ påverkan på branscher där kundgruppen utgörs av hushåll.

Konjunktur och arbete

Lågkonjunkturen bedöms bli relativt kortvarig och arbetslösheten bedöms öka betydligt mindre än under tidigare lågkonjunkturer. Efterfrågan på arbetskraft är fortfarande stor och det märks inte minst i vår kommun. I skrivandets stund finns det på Arbetsförmedlingens hemsida, vilken bara är en av flera som publicerar lediga tjänster, 142 platsannonser med 199 lediga jobb i kommunen, vilket är positivt för de arbetssökande, men också ett tillväxtproblem för arbetsgivare som inte får tag i rätt kompetens.

Stabilitet över tid

Det finns mycket som påverkar samhället, arbetsmarknaden och dess stabilitet över tid, i vår kommun ska vi därför vara glada och tacksamma över att

Näringslivet i Bollnäs över tid uppvisar en god ekonomi och framtidstro.

Antalet företag (gäller alla juridiska företagsformer) som har fordringar och anmärkningar minskar allt eftersom och det är nu totalt 155 företag som har sådana, vilket kan jämföras med juni 2022 då det var 169 och med juni 2021 då det var 180.

Ser vi till risken för obestånd så har antalet företag (gäller endast aktiebolag) som uppvisar mycket liten risk för obestånd ökat i antal vilket är bra. Nu i juni är det 627 företag, jämfört med juni 2022 då det var 592 och med juni 2021 då det var 566. Tyvärr har samtidigt antalet företag (gäller endast aktiebolag) som uppvisar stor risk för obestånd kommit att öka till att nu vara 31 till antalet, vilket kan jämföras med juni 2022 då det var 15 och juni 2021 då det var 23.

Under mina år i denna roll har företagsamheten ökat varje år, jag är övertygad om att de ambitioner och den drivkraft vi dagligen möter i samtal med befintliga och nytillträdande entreprenörer och företagare, kommer resultera i att det trots hårda tider vid årets slut kommer gå att se att företagsamheten i Bollnäs än en gång har ökat i antal.

Peter Eriksson

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 juni 2023 kl. 10.48