Bollnäs Cowork - modern och flexibel arbetsmiljö

Markus Wengelin och Jacob Abrahamsson tillsammans med Niklas Bengtsson som är sitemanager på Bollnäs CoWork

Foto: Susanne Eriksson Snaar

Markus Wengelin och Jacob Abrahamsson tillsammans med Niklas Bengtsson som är sitemanager på Bollnäs Cowork.

I Bollnäs kommun finns många aktiva nätverk och branschorganisationer som på olika vis kan vara till nytta för näringslivet. För att ytterligare sprida kunskap om dem så genomför vi en intervjuserie. Näst på tur är Markus Wengelin och Jacob Abrahamsson som tillsammans driver Bollnäs Cowork.

Vem är Jacob Abrahamsson & Markus Wengelin?

Vi är två företagare från Bollnäs som båda startat, skalat upp, fusionerat och sålt olika verksamheter. Nu ser vi tillbaka på våra 20 år som företagare i stan och vill att fler ska kunna växa, dela erfarenheter och hjälpa varandra.

Beskriv Bollnäs Cowork som nätverk.

Vi har under våra egna företagsresor saknat en energifylld och kreativ plats i Bollnäs anpassade för företag och anställda. En plats med goda förutsättningar för affärer, samverkan och välmående och vi ser att framtidens arbetssituation och arbetsplats är på väg att omformas kraftigt. Vi ser att pandemin har lett fram till ökad acceptans för distans-/hemarbete och nya arbetssituationer har uppstått. Vi ser viljeinriktningar och etableringar i regionen som skapar möjligheter för orten. Däremot saknades en bra lösning för arbetssituationen för många, både för de som vill flytta hit, etablera verksamhet på orten och de som redan bor på orten och nu jobbar hemma. Det ville vi ändra på och det var så Bollnäs Cowork föddes!

Vilka är fördelarna med att vara med att vara medlem i Bollnäs Cowork?

Som medlem i Bollnäs Cowork får du tillgång till en flexibel arbetsmiljö som är anpassad till moderna behov. Hos oss delar vi på resurser så som lounge, mötesrum, gym, Wifi, print och övriga ytor för bra möten. Det är bra delningsekonomi! Du kan så klart få ett eget kontor men det går även att få fasta arbetsplatser i våra öppna ytor eller helt flexibla medlemskap där du utgår från vår longe. Vi har ett starkt community med över 100 personer som representerar 60 företag. Det är inte svårt att få hjälp med en svår fråga eller att skapa en ny relation i huset. Medlemsföretag hos Bollnäs Cowork får dessutom ett medlemskap i Bokadero Arena, vilket utökar nätverks- och samarbetsmöjligheterna.

Vilka är de viktigaste frågorna för företagen i Bollnäs just nu tror ni?

Den viktigaste frågan på kort sikt är att hitta sin nya strategi i och med att vi nu befinner oss i en väldigt speciell tid. Med ett lite längre perspektiv är utmaningen kopplad till kompetensförsörjningen hos företagen, det är den frågan vi hör att de flesta företag i Hälsingland har utmaningar kring. Vi behöver få fler personer att flytta till Bollnäs och Hälsingland. Där är vi en pusselbit i ett större pussel som kan underlätta för hemvändare, distansarbetare eller nya Bollnäsbor.

Hur ser ni på utvecklingen kommande åren för näringslivet i Bollnäs?

Vi ser väldigt positivt på de kommande åren. Vi tror att trenden att flytta till Hälsingland och jobba på distans kommer att öka. Vi tror att flera arbetsgivare kommer att rekrytera på distans men inte låta sina medarbetare “bara” sitta hemma då alla företag har ett ansvar för den psykosociala arbetsmiljön. Där kan vi hjälpa till. Politiken vill att vi blir 30 000 invånare. Det kommer att gynna alla företag i Bollnäs. Vi kommer att dra vårt strå till den stacken!

Namn: Jacob Abrahamsson & Markus Wengelin
Roll: Äger och driver Bollnäs Cowork
Telefonnr: 0278-511910
Epost: boka@bollnascowork.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 december 2023 kl. 09.35