Ny regional strategi för hållbar turism i Gävleborg

Några personer som har picknick på gräsmattan med utsikt över vatten

Den 22 februari beslutade regionfullmäktige om en ny strategi för turism och besöksnäring i länet för åren 2024 till 2030. Region Gävleborg har lett arbetet tillsammans med länets kommuner med att ta fram denna gemensamma strategi mot en hållbar utveckling av turism och besöksnäring.

- Det har varit mycket givande att föra dialog med länets kommuner och Länsstyrelsen Gävleborg för att slutligen landa i den här gemensamma riktningen som också enar Gästrikland och Hälsingland. Vår regionala strategi blir ett viktigt verktyg nu när vi tillsammans fortsätter att bygga en konkurrenskraftig besöksnäring och hållbar turism för människor som söker genuina upplevelser för alla sinnen. Vi har mycket av värde här i regionens två landskap att dela med oss av, säger kultur- och kompetensnämndens ordförande Frida Stål (M).

Region Gävleborg har tagit fram en ny regional strategi för att samordna och driva en hållbar utveckling av turism och besöksnäringen. Strategin riktar sig till offentliga aktörer som kommuner, Länsstyrelsen och Region Gävleborg.

- Det är ett bra riktningsdokument som vi kommer att använda i våra lokala handlingsplaner. Där vi kommer att göra våra anpassningar utifrån våra förutsättningar och våra mål. Det bästa med den gemensamma strategin är att vi får större effekt totalt om vi alla drar åt samma håll. Det är tillsammans vi skapar framgång, det är en av våra största styrkor. Med den här gemensamma strategin i ryggen skapar vi förutsättningar att vi alla springer åt samma håll, där vi tillsammans skapar en attraktiv destination att besöka och bo på, både på lokal, landskap och regional nivå, säger Jessica Dorf, turismutvecklare på Söderhamns kommun.
- Framtagande av strategin har gjort att vi i kommunerna känt oss delaktiga och involverade, både politiker och tjänstemän, i mycket större utsträckning än tidigare. Även om det har tagit tid, så känns det som vi kommit fram med en robust och trovärdig strategi som vi kan samlas kring, menar Eva Hofstrand, turismchef på Sandvikens kommun.

Målet är att skapa en gemensam riktning för att kunna möta utmaningar och ta till vara på länets möjligheter. Därför fokuserar strategin extra mycket på sju strategiska utvecklingsområden: hållbar platsutveckling, enklare företagande, kunskap, innovation, kompetensförsörjning, tillgänglighet samt marknadsföring.

- Med den nya strategin för turism och besöksnäring och dess sju utpekade utvecklingsområden som grund ser jag i min roll som strateg inom området fram emot det fortsatta arbetet tillsammans med länets kommuner och övriga besöksnäringsfrämjare. Gävleborgs besöksnäring är viktig då den bidrar med arbetstillfällen, diversifierar arbetsmarknaden, skapar attraktion till platsen och genererar både skatteintäkter och tillväxt, även i andra branscher. Den bygger även naturliga broar mellan staden och landsbygden, säger Johan Tunhult, strateg på Region Gävleborg.

Besöksnäringen i Gävleborg i siffror:

  • Omsätter ca 4 miljarder kronor (nettoomsättning)
  • Ca 1,4 miljoner kommersiella gästnätter
  • Sysselsätter över 3000 personer
  • Består av ca 1000 arbetsställen

Vår roll

Den regionala turism och besöksnäringsstrategin för 2024-2030 har tagits fram i samverkan mellan representanter från länets kommuner, Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg där Region Gävleborg varit samordnande aktör.

Kontakt:
Johan Tunhult, strateg, näringsliv och innovation, johan.tunhult@regiongavleborg.se, 026-15 49 01

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 februari 2024 kl. 10.22