Värdskapsdag 16 april

[FULLBOKAT]
Kontakta Sandra Williamsson om du vill ställa dig i kö, om återbud skulle dyka upp.

Det är med stor glädje vi bjuder in till en inspirations och utbildningsdag inom Värdskap!
Värdskapets betydelse och dess positiva effekter för en plats är något vi tillsammans måste skapa och verka för.
I en värld där teknik ofta tar över, är det lätt att glömma kraften i mänsklig interaktion, men i själva verket är värdskapet avgörande för att bygga starka och levande samhällen.

 • Datum: Tisdag 16 april
 • Tid: 09:00-16:00
 • Plats: Scandic Bollnäs

Denna dag kommer att ledas av Amanda Hessle som driver Värdskapsbyrån.

Målgrupp

Föreningar, organisationer och företag i Bollnäs kommun som på ett eller annat sätt tar emot gäster. Det kan till exempel vara en förening som håller i ett arrangemang, företag inom besöksnäringen, restauranger, butiker etc.

Föreläsning och Workshop

Preliminärt schema
09.00 Frukost/kaffe mingel
09.45 Inledning
10.15-11.30/11.45 Föreläsning ca 1,5 timmar
11.45-12.00 tid för diskussion och frågeställningar
12.00-13.00 Lunch
13.00-15.30 Workshop (Med en halvtimmes paus för kaffe.)
15.30-16.00 Sammanfattning – Avslutning

Innehåll under dagen

 • Begreppet värdskap och värdskapets olika delar (digitalt, fysiskt och mjukt/vänliga cirklar)
 • Externt och internt värdskap
 • Vikten av ett gott värdskap under evenemang
 • Volontärer - en viktig del i värdskapskedjor
 • Samvärdskap - Värdskap som en viktig del i samverkan
 • Positiva effekter och oväntade bieffekter av ett gott värdskap
 • Värdskapsnycklar - med stolthet som huvudnyckel
 • Värdskap genom hela gästresan
 • Säsongsförlängning - hur bidrar värdskap till en sådan?
 • Värdskap som krishanteringsverktyg och skadebegränsning
 • Från klagomål till topprecension
 • Värdskap gentemot utländska gäster

Om värdskap
I en kommun är värdskapet grunden för att skapa en känsla av gemenskap och samhörighet. När invånare känner sig välkomna och sedda trivs de och engagerar sig mer aktivt i samhällslivet. Detta i sin tur smittar av sig till besökare där värdskapet genererar lojalitet. Genom att vara lyhörd för besökarnas önskemål och behov, skapar du en känsla av gemenskap och lojalitet som vara över tid. Nöjda besökare återkommer gång på gång och blir ambassadörer för vår plats.
Genom att prioritera och investera i värdskap kan vi skapa en miljö där invånare trivs, samarbetar och blomstrar. Låt oss tillsammans arbeta för att bygga en starka och sammanhållen plats där varje individ känner sig välkommen.

Om dagen
Denna inspirations och utbildningsdag är kostnadsfri för deltagarna men då antalet platser är begränsade är anmälan bindande. Vid uteblivet deltagande kan det komma att debiteras en summa på 300 SEK.

Värdskapsdagen är en del av projektet arrangörslyftet, och kommer att mynna ut i en värdskapshandbok.