Studieresa till Vasaloppet i Mora - 13 september

Denna studieresa vänder sig till dig inom förening och näringsliv som planerar att anordna, som anordnar eller som har anordnat evenemang i Bollnäs kommun. En unik möjlighet att ta del av värdefulla erfarenheter och insikter från en av Sveriges mest framgångsrika evenemangsorganisationer.

 • Datum: Fredag 13 september
 • Plats: Mora (buss från Bollnäs, Kulturhuset)
 • Tid: kl. 08-17

Ämnen som kommer lyftas under besöket:

 • Värdskap: Erfarenheter, kunskapsförmedling och verktyg.
 • Samarbete med ideella organisationer: Erfarenheter och nycklar till fruktbart ideellt engagemang och modeller för samarbeten.
 • Organisation: Struktur och uppdelning mellan bolag och förening samt viktiga lärdomar.
 • Produktutveckling: Hur Vasaloppet arbetar med sin produkt och vilka lärdomar de har dragit.
 • Affärsmodell: Samarbeten, försäljning, mässa, deltagaravgifter och hur de nyttjar kringeffekterna av Vasaloppet.

Med oss under dagen är

 • Lena Hermansson, Försäljnings & affärsutvecklingschef
 • Tommy Höglund, Sportchef
 • Anders Holmberg, projektledare Arena
 • Mattias Swahn, VasaSwahn

Tidsplan

 • 07:50: Avresa från Bollnäs, Älggatan, busshållplats framför Kulturhuset.
 • 09:50: Förmiddagsfika Vasaloppets hus Mora.
 • 10:00-12:00: Föreläsning och information i Gustav Vasasalen, Vasaloppets hus.
 • 12:00: Lunch Vasaloppets hus.
 • 13:00-15:00:
  - Guidning vid Eldriskontrollen med Anders Holmberg.
  - Stavgång med Mattias Swahn, VasaSwahn.
  - Studiebesök Hemusgården och samtal kring samarbete mellan VasaSwahn och Vasaloppet.
  - Kaffe.
 • 15:00: Hemresa från Mora.
 • 17:00: Återkomst till Bollnäs.

Ta med ditt glada humör, kläder efter väder och gärna skor som funkar att gå efter Vasaloppsspåret.

Frågor?

Kontakta Björn Lans på Föreningsalliansen, som är projektledare för studieresan.
E-post: bjorn.lans@foreningsalliansen.com
Telefon: 072-505 95 05