Beslut taget om undantag från eldningsförbud av trädgårdsavfall

Igår beslutade kommunfullmäktige om att göra ett undantag från förbudet att elda trädgårdsavfall.

Som vi berättat förut har kommuner möjlighet att göra ett undantag från den nya EU-lagstiftningen som förbjuder eldning av trädgårdsavfall. Genom att besluta om att revidera vår renhållningsföreskrift har Bollnäs kommun nu gjort ett undantag från den lagen.

Du kan nu elda trädgårdsavfall som exempelvis grenar, kvistar och ris. Målat och tryckimpregnerat virke, gummi, plast eller annat avfall får inte eldas.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 april 2024 kl. 09.44