Klipp häcken för att förbättra trafiksäkerheten!

Mellan juni och september kommer vi att utföra tillsynskontroller för att säkerställa att du som fastighetsägare inte har en häck eller andra föremål på din tomt som kan skymma sikten och orsaka trafikfara.

Så ska du klippa häcken

Du som har utfart mot gata: Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter från gatan. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Illustration på en utfart.

Du som har hörntomt: Om din tomt ligger intill en gång och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Illustration på välklippta häckar vid en hörntomt.

Det här och lite till finns att läsa i riktlinjen "Klipp häcken" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från Sveriges kommuner och regioner.

Därför gör vi tillsynskontroller

Varje år skadas människor utmed bostadsgator för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv. Syftet med tillsynen är att uppmärksamma dig som fastighetsägare att se över din växtlighet och andra anordningar eller anläggningar som kan bidra till en försämrad trafiksäkerhet.

Vad händer om jag har siktskymmande anordningar på min tomt?

Vi vill ge dig fastighetsägare möjlighet att vidta åtgärder innan vi som kommun måste agera. Därför kommer vi i första hand kontakta dig som fastighetsägare. I andra hand kan ett föreläggande om att vidta åtgärder bli aktuellt.

En välskött häck är inte bara snyggt, det är säkert!

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 maj 2024 kl. 13.12