Lägesrapport från våra verksamheter om covid-19

Närbild på virus

Nu är det 2022, smittspridningen har fortsatt att öka kraftigt i länet och inte minst i Bollnäs sedan förra veckan. Jul- och nyårsfirandet har haft tydlig påverkan på smittspridningen. Vi har det högsta antalet smittade räknat på 7 dagar i Bollnäs sedan pandemin startade för två år sedan. Vi närmar oss snabbt 200 positiva svar av cirka 1000 tester, var femte testad är smittad! Förra veckan hade vi ca 150 positiva på lika många prover. Ändå har den mer smittsamma varianten Omikron inte tagit över än men nu ökar den snabbt och kommer snart att vara dominerande. Nu gäller det verkligen att noga följa föreskrifter, råd och rekommendationer!

Antalet smittade räknat på 7 dagar i Bollnäs, graf från Region Gävleborg.

I grafen ovan kan du se att Bollnäs har det högsta antalet smittade räknat på 7 dagar i Bollnäs sedan pandemin startade för två år sedan.

Lyckligtvis har vi en hög vaccinationsgrad som skyddar de flesta av oss från allvarlig sjukdom och död men det är fortfarande många som är ovaccinerade. Det märks väldigt tydligt på sjukhusen, merparten av de som vårdas där är inte vaccinerade. Risken att hamna på IVA är 12 gånger högre om du är ovaccinerad, tänk på det.

21 personer vårdas idag på våra sjukhus i länet var av 5 på IVA. Läget är mycket allvarligt, kapaciteten är nära bristningsgränsen. Alla invånare uppmuntras till extra försiktighet och riskmedvetenhet för att inte belasta sjukvården mer än nödvändigt. Vi måste alla hjälpa till, först och främst vaccinera oss men också, stanna hemma vid minsta symptom, testa oss och undvika trängsel – det gäller för alla!

Sedan tre veckor tillbaka gäller nya föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer:

Råd och rekommendationer till dig som medborgare

 • Alla bör undvika miljöer med trängsel.
 • Alla bör arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter.
 • Undvik att resa kollektivt under rusningstrafik. Annars ska munskydd användas.
 • Vaccinera dig om du kan.
 • Stanna hemma vid minsta symptom och testa dig.

Råd och rekommendationer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 20 deltagare inomhus ska enbart ha sittande publik, oavsett om vaccinationsbevis används eller inte. Utan vaccinationsbevis begränsas dock sällskapens storlek till max 8 personer och minst 1 meters avstånd mellan sällskapen. Här finns ett undantag för religiösa sammankomster.
 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare inomhus kräver vaccinationsbevis och en begränsad storlek på sällskap till max 8 personer samt 1 meters avstånd mellan sällskap. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med 500 deltagare eller fler kan alltså inte anordnas utan vaccinationsbevis.

Råd och rekommendationer för serveringsställen och verksamheter

 • För serveringsställen gäller krav på sittande servering och 1 meters avstånd mellan sällskap. Detta gäller även nattklubbar.
 • För mässor och handelsplatser inomhus gäller minst 10 kvm per person.
 • För kultur- och fritidsverksamheter inomhus, till exempel museer, konsthallar och gym, gäller minst 10 kvm per person med undantag för verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar födda 2002 och senare, till exempel träning, tävling.

Råd och rekommendationer för kultur, idrott och fritid

 • Mellan den 23 december och den 16 januari 2021 införs en avrådan till föreningar för kultur, idrott och fritid från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas.
 • Enstaka aktiviteter, matcher och endagstävlingar, av typen seriespel eller motsvarande kan genomföras. Avrådan gäller inte sådan idrott som är yrkesmässig.

Läs mer på folkhälsomyndigetens webbplats Länk till annan webbplats..

Fira den fortsatta helgen med stor försiktighet och ta särskild hänsyn till de äldre. Genom att följa råden och rekommendationerna så kan vi alla hjälpas åt att minska smittspridningen. Tack för det du gör!

Med förhoppning om ett gott nytt och smittsäkert nyår!

Information från Bollnäs kommuns verksamheter samt kommunala bolag och förbund

 • Sjukfrånvaron ligger i vissa verksamheter på en hög nivå främst på grund av förkylningstider men även antalet Covidfall ökar som i det övriga samhället.
 • Med anledning av dom nya rekommendationerna ska hemarbete och digitala möten återupptas där det är möjligt. Anställda ska dock alltid fortsatt stanna hemma vid minsta symptom på luftvägsinfektion och testa sig.

 • Skolorna har lov och förebyggande åtgärder planeras för att förhindra smittspridning när skolorna öppnar.

 • Smitta förekommer både bland personal och brukare inom äldreomsorgen och har hanteras enligt gällande rutiner i dialog med smittskydd.
 • Höstförkylningar gör att sjukfrånvaron är hög och det är på sina håll ett ansträngt läge.
 • Tillgången på skyddsutrustning är god.
 • Fortsatta försiktighetsåtgärder gäller fortfarande.

 • Kommunen har återigen uppdraget att kontrollera att näringsställena följer uppställda krav.

 • Förebyggande åtgärder vidtas enligt Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för att förhindra smittspridning inom våra verksamheter.

En uppmaning till dig från biträdande kommunchef Bosse Wallbäcks

Situationen i Bollnäs kommun är nu mycket allvarlig, smittan har fortsatt öka kraftigt sedan förra veckan, vi har nu de högsta smittotalen sedan pandemin startade. Av ca 1000 tester som tagits senaste veckan är var femte smittad. Jag misstänker dessutom att vi har ett stort mörkertal, många har varit lediga, det är skollov. Vi får se hur det ser ut nästa vecka när samhället ”startar” igen, jag är inte optimistisk. Det borde med tanke på läget tagits fler prover än de ca 1000 per vecka som vi legat på en längre tid. Bollnäs och Ovanåker ligger sämst till i länet. Samtidigt är det är influensatider, Covid-19 är en ”elak” influensa samtidigt som andra virus härjar. Den mer smittsamma varianten Omikron ökar och kommer snart att ha tagit över. Det ser tyvärr mycket mörkt ut just nu.

Vi vet ganska säkert att en tredje dos ökar skyddet mot allvarlig sjukdom om man smittas. Om du är rädd om din och dina nära och käras hälsa, vaccinera dig!

De flesta som smittas är ovaccinerade och blir mest sjuka. Risken att hamna på IVA är 10 gånger högre om man är ovaccinerad än om man är vaccinerad. Utöver det, fortsatt försiktighet, hålla avstånd, stanna hemma och testa er vid symptom och tvätta händerna.

På grund av den allt ökande smittspridningen förbereds nu ytterligare begränsningar, vi får se vad som kommer nästa vecka men obligatoriska vaccinationspass diskuteras för fler områden.

Så, jag fortsätter att tjata, vaccinera dig så fort som det går! Alla experter är överens om att det är den enda vägen ut ur eländet.

Och fortsätt att tänka på att:

 • Håll avstånd och undvik trängsel.
 • Stanna hemma om du är sjuk, ta ett covidtest om du har symptom, provkapaciteten är god. Är du smittad, se till att både du och familjen noga följer beslutade rutiner.
 • Fortsatt tvätta händerna ofta och noga, det hindrar alla infektioner.

Jag tror tyvärr att vi ska förbereda oss på en mycket ansträngande tid de kommande veckorna!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 september 2022 kl. 10.21