Lägesrapport från våra verksamheter om covid-19

Närbild på virus

Smittspridningen är extrem i hela landet och många fler kommer att smittas de närmaste veckorna. Testkapaciteten räcker inte till så det verkliga antalet smittade är troligen många fler än de 325 som registrerats i Bollnäs de senaste 7 dagarna. Men, tack vare det omfattande vaccinationsprogrammet ökar inte antalet inlagda på sjukhus i samma takt. De allra flesta blir bara lindrigt sjuka men tyvärr inte alla. De flesta som blir allvarligt sjuka är ovaccinerade. I länet är det just nu 21 inlagda på sjukhus varav 2 på IVA det är illa nog. Vården sliter hårt så fortsatt följa rekommendationerna och vaccinera dig när du blir erbjuden!

I dagsläget är det ungefär lika hög risk att smittas oavsett om du är vaccinerad eller ovaccinerad. Det beror på att Omikron, som tagit över, tar sig förbi vaccinationsskyddet. Men, det är mycket tydligt att vaccinet skyddar mycket väl mot allvarlig sjukdom och död av covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ändrade förhållningsregler

För att minska frånvaron av personal i många verksamheter ändrar nu Folkhälsomyndigheten förhållningsreglerna. Tiden för att stanna hemma från arbete och skola när någon är sjuk i hushållet kortas till fem dagar, räknat från det att personen i hushållet fick symtom.

Följande grupper är helt undantagna från regeln om att stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk:

 • De som har vaccinerats med en påfyllnadsdos (dos tre)
 • Personer som har haft covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna
 • Vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet, som inte uppfyller något av ovanstående kriterier för undantag, förutsatt att riskreducerande åtgärder införs. Nyckelfunktioner definieras närmare av MSB. Arbetsgivare informerar de som berörs.

Tiden för hur länge den som har bekräftad covid-19 minst bör stanna hemma kortas till fem dagar. Även i fortsättningen gäller att man ska ha varit återställd inklusive feberfri i 48 timmar.
Läs mer på Folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillfälligt ändrade rutiner för testning

På grund av högt tryck inom provtagning och smittspårning för covid-19 har Region Gävleborg beslutat att symtomfria personer inte behöver provtas. Undantag är medarbetare inom vård och omsorg. Läs mer på Region Gävleborgs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För dig som är gravid

Läkemedelsverket rapporterar att gravida känner tveksamhet inför vaccination mot covid-19. En vanlig missuppfattning är att man tror att vaccinet överförs från mamman till barnet. Det stämmer inte, utan vaccinet gör att mamman bildar antikroppar mot viruset och det är mammans antikroppar som överförs till barnet via moderkakan. Därmed får barnet också ett skydd mot sjukdomen en tid efter förlossningen. Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Information från Bollnäs kommuns verksamheter samt kommunala bolag och förbund

 • På grund av den höga smittspridningen i hela samhället och försiktighetskraven är personalsituationen inom många verksamheter ansträngd.

 • Läget är mycket ansträngt då mycket personal är frånvarande på grund av VAB, hemkarantän, bekräftad covid-19 eller hemma med symptom och väntar på provtagning. Situationen varierar dock mellan olika arbetsplatser
 • Det är svårt att få tag på vikarier då många vikarier är sjuka.
 • Frånvaron bland barn och elever är högre än förra veckan med anledning av bland annat covid-19 eller hemkarantän, men det går också magsjuka.

 • Det är ett tufft läge, men verksamheterna fungerar ändå.· De långa tiderna för provsvar ställer till problem då frånvaron blir hög.
 • Det finns fall av smittade brukare i verksamheterna. Vi hanterar det tillsammans med smittskydd vid behov.
 • Vi har smittad personal men det stora problemet är familjekarantän som skapar frånvaro.

 • Vi genomför trängselkontroller på lunchrestauranger.
 • Vi har inte fått några påringningar eller anmälningar om trängsel i samhället.

 • Ingen större påverkan på verksamheterna.

En uppmaning till dig från biträdande kommunchef Bosse Wallbäcks

Smittspridningen är nu så snabb och omfattande att risken för att bli smittad är mycket stor. Dessutom räknar Folkhälsomyndigheten med att ökningen kommer att fortsätta några veckor till.

Det börjar bli svårt att dra några säkra slutsatser från den statistik som publiceras. Provtagningen är överbelastad samtidigt som många med lindriga symptom på grund av det väljer att inte testa sig.

Det som kan vara värt att tänka på är att nästan alla som inte tillhör riskgrupp och är vaccinerade får en lindrig infektion som vanligtvis går över inom en vecka. Dessa personer kan därefter återgå till arbetet eller skolan, med ett ännu bättre skydd.

Vaccinmotståndare, som senaste veckorna varit mycket ivriga att peka på att vaccinet inte skyddar mot att bli smittad av Omikronvarianten, har rätt i sak. Men, maden är inte lika ivriga att lyfta fram att risken för svår sjukdom och död ökar oerhört mycket om man smittas och är ovaccinerad. Risken att hamna på IVA är många gånger större för den som är ovaccinerad. Att man därmed belastar en redan ansträngd sjukvård och tränger undan nödvändig vård för övriga medborgare, kanske vänner eller nära och kära är skamligt. Se till att vaccinera er snarast!

De ändringar som Folkhälsomyndigheten beslutat gör att frånvaron kan minskas och risken för allvarliga samhällsstörningar undvikas. Jag hoppas innerligt att det leder till en lite stabilare personalsituation under de kommande veckorna.

Fortfarande är det samma åtgärder som gällt hela pandemin som är mest effektiva mot smittspridning:

 • Håll avstånd och undvik trängsel.
 • Undvik sociala kontakter så långt det går.
 • Stanna hemma om du har symptom och testa dig. Är du smittad, se till att både du och familjen noga följer beslutade rutiner.
 • Fortsatt tvätta händerna ofta och noga, det hindrar alla infektioner.

Vi har en fortsatt mycket ansträngande tid de kommande veckorna, men sen räknar våra myndigheter med att det börjar vända!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 september 2022 kl. 10.19