Lägesrapport från våra verksamheter om covid-19

Närbild på virus

Det är en extremt hög smittspridning i länet, det gäller alla åldersgrupper. 50 % av alla provsvar är positiva. Just nu vårdas 27 patienter för covid-19 på länets sjukhus, varav tre på IVA.

Region Gävleborg bedömer att toppen av fjärde vågen av smittspridningen kommer att nås inom några dagar. Därför är det oerhört viktigt att fortsätta:

 • Hålla avstånd och undvika trängsel
 • Undvika rusningstider i butiker
 • Handla bara om du är symptomfri
 • Handla ensam

Region Gävleborg meddelar att vaccinationstakten är hög och att det finns gott om lediga tider för vaccination. Region Gävleborg uppmanar alla som är sjuka att ta sin tredje dos vaccin så snart de tillfrisknat. Vaccinet skyddar mot allvarlig sjukdom och död och man upprätthåller skyddet genom att ta påfyllnadsdosen.

Smittspridningen är mycket omfattande men tack vare en hög vaccinationsgrad och att sjukvården tack vare det inte är fullt lika belastad bedömer Folkhälsomyndigheten att flera åtgärder mot covid-19 kommer kunna avvecklas succesivt från 9 februari. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte en allmän vaccination mot covid-19 för barn 5–11 år Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. De bedömer att den medicinska nyttan för det enskilda barnet i åldersgruppen 5-11 år i nuläget är liten. Allmän vaccination mot covid-19 rekommenderas fortsatt från 12 års ålder.

Det kommer rapporter om att de nya reglerna för hemkarantän är förvirrande. Läs mer om förhållningsreglerna på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Information från Bollnäs kommuns verksamheter samt kommunala bolag och förbund

 • Frånvaron bland personal är hög men läget är stabilt.

 • Frånvaron är hög bland både elever och personal men i huvudsak kan verksamhet bedrivas.
 • Gula Husets förskola i Arbrå stängdes 26-28 januari på grund av hög frånvaro i personalen.

 • Sjukfrånvaron gör att läget är mycket ansträngt men verksamheten fungerar fortfarande.
 • Det finns både misstänkta och bekräftade fall i verksamheterna, bland både personal och brukare. Endast ett fåtal brukare är bekräftat smittade.

 • Vi bedriver trängseltillsyn på lunchserveringarna i kommunen och de allra flesta sköter gällande råd och föreskrifter.
 • Vi har inte fått några synpunkter eller anmälningar om trängsel från allmänheten.

 • Läget är stabilt och verksamheterna håller öppet med anpassningar till rådande restriktioner.

En uppmaning till dig från biträdande kommunchef Bosse Wallbäcks

Som Covidansvarig representerar jag Bollnäs kommun. Kommunen har ett ansvar för alla medborgare och för folkhälsan i kommunen. De budskap jag förmedlar härrör från kommunens uppdrag att förmedla och sprida kunskap från sjukvården, Folkhälsomyndigheten, MSB, Länsstyrelsen med flera. En central del i detta uppdrag handlar just nu om att få tillräckligt många vaccinerade för att vi ska kunna minska trycket på sjukvården, minska lidandet och i förlängningen kunna öppna samhället.

Smittspridningen har fortsatt öka explosionsartat även denna vecka, omikron är oerhört smittsam. Lyckligtvis tycks den här varianten vara lite mildare. Visserligen blir man lätt smittad men det blir som regel en lindrig infektion men bara om man har ett gott vaccinationsskydd.

Alla läkemedel, däribland vaccin, kan ha biverkningar men det ska vägas mot nyttan. Vår medelålder är bland den högsta i världen, mycket tack vare läkemedel och vacciner. Sjukdomar som tuberkulos, polio, mässling, smittkoppor med flera är i stort sett utrotade i Sverige tack vare det. Covid-19 är en sjukdom som om vi inte haft vaccinet skulle orsakat oerhört mycket lidande och död, något som drabbade oss hårt 2020 när vi saknade vaccin. Många delar av världen lider fortfarande svårt då man inte har samma tillgång som vi.

En förutsättning för att hejda effekterna av en pandemi är dock en kombination av att dels förhindra smittspridning och ha ett motmedel, i detta fall vaccin. Ett massivt vaccinationsarbete kombinerat med restriktioner har gjort att vi kunnat bromsa lidande och död och därmed möjliggöra en någorlunda fungerande sjukvård. Det förutsätter dock att alla som kan är solidariska med varandra och vaccinerar sig. I en pandemi måste kollektivet gå före jaget. Om många är ovaccinerade tvingas hela samhället leva med begränsningar. Danmark som nu släpper sina restriktioner har nått en högre vaccinationsgrad än Sverige, exempelvis har 60 % av befolkningen fått 3 doser. Alltså, många i Danmark har fått ett gott vaccinationsskydd och efter det smittats med en lindrig infektion som inte belastar sjukvården. Det innebär att den så kallade ”flockimmuniteten” bedömts tillräcklig hög för att samhället kan börja återgå till det normala. Vi är på väg dit men har en liten bit kvar. Hittills har det getts över 571 000 doser i länet, 50 % av alla över 18 år har fått 3 doser.

Det är tio gånger större risk att hamna i intensivvård. Covidvården och inte minst intensivvården är dessutom en av de allra mest resurskrävande vårdformerna.

Visserligen är vaccinet frivilligt men jag upprepar det som många i samhället och alla våra myndigheter förväntar sig, ni som kan vaccinera er, gör det. Det är en fråga om solidaritet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 september 2022 kl. 10.08