Lägesrapport från våra verksamheter om covid-19

Närbild på virus

Tack vare den höga vaccinationstäckningen och att belastningen på sjukvården är lägre jämfört med tidigare smittvågor har Regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat att häva merparten av restriktionerna från och med 9 februari.

Den dominerande virusvarianten omikron ger mildare symptom och Folkhälsomyndigheten bedömer inte längre covid-19 vara en allmän- och samhällsfarlig sjukdom.

Trots det är smittspridningen fortsatt väldigt hög, och mörkertalet av det verkliga antalet smittade tros vara mycket stort.

Det som skyddar oss och gjort att samhället kan öppna upp är vaccinationerna. Därför är det viktigt att alla som kan vaccinera sig gör det! Tidsintervallet mellan andra och tredje dosen har kortats till tre månader. Påfyllnadsdosen minskar risken för att bli smittad och att föra smittan vidare.

Att ha haft covid-19 är inget hinder för vaccination, tvärtom ger vaccination efter en infektion ett mycket gott skydd.

Några rekommendationer kvarstår dock. Det här är vad som gäller från 9 februari:

 • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symptom som kan vara covid-19.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna som inte vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder.
 • Återgången till arbetsplatserna bör ske successivt för de som arbetat hemifrån. Arbetsgivaren avgör hur.
 • Ny provtagningsindikation fokuserar på personal, patienter och omsorgstagare inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Allmänheten rekommenderas inte längre att testa sig.

Läs mer om de slopade restriktionerna på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Information från Bollnäs kommuns verksamheter samt kommunala bolag och förbund

 • Frånvaron är fortfarande hög i kommunens verksamheter där många verksamheter är mycket ansträngda.

 • Hög frånvaro bland både lärare, barn och elever.

 • Läget i verksamheterna är fortsatt ansträngt då sjukfrånvaron hos personalen fortfarande är hög. Det finns arbetsplatser där så mycket av hälften av personalen är frånvarande
 • Det finns ett antal smittade brukare och även några misstänkt smittade.

 • Vi har inte fått några anmälningar om iakttagen trängsel i samhället denna vecka.
 • Trängseltillsynen på serveringsställen upphör.

 • Förberedelse för att återgå till normal verksamhet pågår.

En uppmaning till dig från biträdande kommunchef Bosse Wallbäcks

Nästa onsdag öppnar samhället, äntligen. Huvudskälen till att restriktionerna tas bort är dels en hög vaccinationsgrad vilket gör att man inte blir särskilt sjuk om man smittas och som en konsekvens av det att belastningen på sjukvården blir hanterbar. Vi ska alla rikta ett stort tack till oss alla som varit solidariska och låtit vaccinera oss!

Restriktionerna tas visserligen bort, men kvar finns rekommendationer om fortsatt försiktighet, d.v.s. hålla avstånd, undvika trängsel, tvätta händerna och framför allt, stanna hemma om du har symptom. Särskilda rekommendationer gäller dock fortfarande för er som valt att inte vaccinera er.

Vi får inte glömma att smittspridningen fortfarande är oerhört hög, senaste veckan har nästan 5000 personer konstaterats smittade i länet och över 500 i Bollnäs kommun. Vi kan dock förvänta oss en snabb nedgång inom kort eftersom så många smittats den sista tiden.

Att covid-19 inte kommer att klassas som samhällsfarlig innebär absolut inte att den inte är farlig, det är den fortfarande, främst för er som är ovaccinerade. Ni löper 10 gånger större risk att hamna i intensivvård än den som är fullvaccinerad. Just nu ligger 31 personer på sjukhus i länet varav 3 på intensivvård på grund av covid-19.

Den stora utmaningen som vi nu har framför oss är dels påfyllnadsdoser till alla som fått två doser men framför allt, att förmå er som är ovaccinerade att vaccinera er! Ju bättre vi lyckas desto mer ökar förutsättningarna att behålla ett normalt fungerande samhälle, ett samhälle för alla!

Jag säger det igen med en dåres envishet, var solidarisk och vaccinera dig du som kan!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 september 2022 kl. 10.07