Lägesrapport från våra verksamheter om covid-19

Närbild på virus

Folkhälsomyndigheten bedömer nu att immuniteten bland befolkningen är hög. Den helt dominerande virusvarianten är omikron som ger en lägre andel smittade med allvarlig sjukdom.

Sjukvården är dock fortfarande ansträngd med anledning av att smittspridningen fortfarande är mycket hög. Just nu vårdas 34 patienter på länets sjukhus på grund av covid-19, varav 4 på IVA.

Vaccination är fortfarande det viktigaste sättet att komma ur pandemin och fortsätta hantera den smittspridning som finns just nu och att förhindra den framåt. Det är viktigt att du tar din påfyllnadsdos när du blir erbjuden. Om du varit sjuk i covid-19 kan du ta din påfyllnadsdos så snart du känner sig frisk.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu en fjärde dos till dessa grupper:

 • Personer som bor på särskilt boende
 • Personer med hemtjänst eller hemsjukvård
 • Personer som är 80 år och äldre

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fortsatt gäller att du som är sjuk ska stanna hemma tills du känner dig frisk. Ovaccinerade vuxna ska undvika trängsel inomhus.

Information från Bollnäs kommuns verksamheter samt kommunala bolag och förbund

 • Frånvaron har börjat minska i våra verksamheter även om det finns verksamheter som är ansträngda. Även i andra delar av kommunkoncernen ser vi att det skett en förbättring.
 • De medarbetare som arbetat hemifrån under pandemin kommer successivt återgå till att arbeta på plats under februari månad. Målet är att alla medarbetare ska arbeta på plats från 1 mars.

 • Frånvaron bland lärare, barn och elever har minskat påtagligt sedan förra veckan.

 • Hög frånvaro bland personalen gör att läget fortsatt är mycket ansträngt.
 • Kravet på familjekarantän bland vårdpersonal har tagits bort men vi har ännu inte märkt av den effekten. Förhoppningsvis bör det förbättra läget vad gäller personalbemanning framåt.
 • Skyddsåtgärder gäller fortfarande.

 • Trängseltillsynen på serveringsställen har upphört.

 • Fritidsanläggningar, bibliotek och konsthall har öppet som vanligt

En uppmaning till dig från biträdande kommunchef Bosse Wallbäcks

Samhället har nu varit i stort sett öppet igen i en vecka, det känns fantastiskt men samtidigt rasar pandemin på, dock börjar vi se en nedgång. Antalet positiva fall som presenteras av Region Gävleborg är inte längre relevant då provtagning bara sker i vissa situationer.

En indikation på omfattningen fås däremot när vi tittar på antalet covidpatienter som ligger på våra sjukhus. I skrivande stund har vi 34 inneliggande varav 4 intensivvårdade patienter. Det är en nivå som vi legat på en längre tid. Så jag säger det igen, pandemin lever i allra högsta grad fortfarande.

Så därför, fortsätt ta ansvar och undvik trängsel, tvätta händerna och framför allt, stanna hemma om du har symptom.

Så, det kanske viktigaste. En uppmaning, som ansvarig för covid-19 i kommunen och som ombud för våra övriga myndigheter och för alla medborgare som solidariskt bidragit till en vaccinationsgrad som möjliggjort en öppning av samhället. Vi har alla en stark önskan till dig som fortfarande valt att inte vaccinera er att göra den förutsatt att du kan! Det är den viktigaste åtgärden framåt för att fortsatt minska smittspridningen men framför allt att skydda oss från att bli svårt sjuka och riskera att dö. Det gäller såväl dos ett, två, tre och en fjärde dos för vissa. Dessutom slipper du då de särskilda rekommendationerna som gäller för dig som är ovaccinerad!

Ni som är osäkra, var källkritisk till den mer eller mindre oseriösa information och rykten som sprids och sök istället information och fakta på våra myndigheters webbplatser; Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Region Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vars information är transparent och bygger på fakta.

Nu fortsätter vi alla solidariskt tillsammans att hindra covid-19 från att påverka vårt samhälle framåt.

Vi vaccinerar oss när vi blir erbjudna, det finns gott om tider!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 september 2022 kl. 10.07