Lägesrapport från våra verksamheter om covid-19

Närbild på virus

Det finns tendenser till att smittspridningen i Sverige går ner, men så är det inte i vårt län där smittspridningen fortsatt är omfattande och utbredd.

Ett tecken på att smittspridningen inte gått ner är att det vårdas ungefär lika många patienter för covid-19 på våra sjukhus som vid årsskiftet. Just nu är 28 patienter inlagda för covid-19 varav 3 på IVA. Pandemin är inte över.

Det viktigaste för att få ett stopp på pandemin är vaccinet. Alla behöver ta sin tredje dos för att ha ett gott skydd inför framtida smittvågor i pandemin.

Vaccinet minskar risken att:

 • dö i covid-19
 • drabbas av svår sjukdom
 • bli smittad
 • smitta andra

För att skydda sårbara grupper är det mycket viktigt att personal och anhöriga vaccinerar sig!

Information från Bollnäs kommuns verksamheter samt kommunala bolag och förbund

 • Frånvaroläget i våra bolag och verksamheter är något bättre jämfört med tidigare, men det finns verksamheter där läget fortsatt är ansträngt.
 • De medarbetare som arbetat hemifrån under pandemin har successivt återgått till att arbeta på plats under februari månad. 1 mars är målet är att alla medarbetare ska arbeta på plats.

 • Frånvaron med anledning av covid-19 bland barn, elever och personal är lägre jämfört med för några veckor sedan.

 • Personalfrånvaron är något lägre men fortfarande hög.
 • Flera brukare är smittade.
 • Det finns problem med att bemanna verksamheten eftersom sjukfrånvaron är hög.
 • Vaccinationen av dos fyra har påbörjats vilket blir en extra arbetsbelastning för sjuksköterskorna.

 • Trängseltillsynen på serveringsställen har upphört.

 • Fritidsanläggningar, bibliotek och konsthall har öppet som vanligt.

En uppmaning till dig från biträdande kommunchef Bosse Wallbäcks

Samhället är öppet samtidigt som pandemin pågår för fullt även om en nedgång pågår.

En indikation på omfattningen av smittspridningen får vi av att antalet covidpatienter på våra sjukhus inte gått ned. Jag säger det igen, pandemin lever i allra högsta grad fortfarande.

Så därför, fortsätt ta ansvar och undvik trängsel, tvätta händerna och framför allt, stanna hemma om du har symptom.

Så, det kanske viktigaste. Vi måste fortsätta att solidariskt vaccinera oss, det räcker inte med två doser, tre eller för vissa fyra doser ger ett mycket bättre skydd. Det finns gott om vaccionationstider. Dessutom kommer en planerad vaccinationsvecka att starta den 14 mars med möjligheter att lätt kunna få sina vaccinationsdoser. Jag vill rikta en stark önskan till dig som fortfarande valt att inte vaccinera dig att göra det förutsatt att du kan! Det är den viktigaste åtgärden framåt för att minska smittspridningen men framför allt att skydda oss från att bli svårt sjuka och riskera att dö. Det gäller såväl dos ett, två, tre och en fjärde dos för vissa. Dessutom slipper du då de särskilda rekommendationerna som gäller för dig som är ovaccinerad!

Ni som är osäkra, var källkritisk till den mer eller mindre oseriösa information och rykten som sprids och sök istället information och fakta på våra myndigheters webbplatser; Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Region Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vars information är transparent och bygger på fakta.

Nu fortsätter vi alla solidariskt tillsammans att hindra covid-19 från att påverka vårt samhälle framåt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 september 2022 kl. 10.06