Fågelrikt våtmarksområde återställs

En grävmaskin som lyfter massor med skopan

Arbetet med att återställa ett värdefullt våtmarksområde i Mödänge har startat. Projektet initierades 2018 av markägaren Lasse Hed tillsammans med Naturskyddsföreningen och har sedan dess växt till ett samarbete med flera aktörer.

Bollnäs kommun leder projektet i nära samverkan med Lasse Hed, Naturskyddsföreningen, markägare Mattias Sjöberg, Bollnäs fågelklubb och Bollnäs fiskevårdsförening.

Våtmarksområdet i Mödänge

Våtmarksområdet i Mödänge ligger intill Voxnan, mellan Freluga och Sörbo. Våtmarken var tidigare ett av Bollnäs kommuns mest välbesökta fågelområden. De senaste decennierna har våtmarken vuxit igen, vilket har påverkat fågellivet och våtmarkens många viktiga naturliga funktioner. Området ingår i Biosfärområde Voxnadalen och projektet bidrar till biosfärområdets arbete med fokusområdet Levande vatten.

Syftet med projektet är att:

  • främja den biologiska mångfalden
  • minska risken för övergödning
  • bidra till bättre vattenhushållning
  • locka besökare tillbaka till Mödänge.

Flera år av planering ligger bakom arbetet som äntligen påbörjades i början av augusti. Arbetet utförs av rutinerade LVR Lindings Våtmarksrestaurering AB, ett företag som utgår ifrån Söderala men som arbetar med våtmarksrestaureringar över hela landet.

Projektet finansieras med statliga bidrag från LOVA – lokala vattenvårdsprojekt och beräknas pågå fram till slutet av september.

Bilder från våtmarksområdet

Personer i arbetskläder som blickar ut över våtmarksområdet

Planering pågår mellan representanter från Naturskyddsföreningen och LVR

En skogsväg utmed hög vass

Idag är stora delar av våtmarksområdet igenväxt

Två grävmaskiner på väg ut i våtmarksområdet

Arbete i vatten kräver speciellt anpassade grävmaskiner

En grävmaskin som lyfter massor med skopan

Bland de första av många skopor som kommer att tas i Mödänge under de kommande veckorna

Vy över våtmarksområdet

Om några veckor kommer denna vy att bestå av mindre vegetation men desto mer vatten

LOVA:s logotyp

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 november 2023 kl. 08.40