Personligt ombud (PO) är ett frivilligt och kostnadsfritt stöd som vänder sig till dig som har ett psykiskt funktionshinder.


Vem kan få personligt ombud?
Stödet vänder sig till personer mellan 18-65 år med långvariga psykiska funktionshinder som innebär ett omfattande och långvarigt socialt handikapp.
Stödet är till för dig som bor i Ovanåker, Bollnäs och Söderhamns kommuner


För mer information, kontakta personligt ombud, måndag-fredag 08.00-16.00
Telefonnummer: 0278-181 20