Lämna e-förslag

Vill du förbättra något i Bollnäs kommun? Genom att lämna ett e-förslag får våra förtroendevalda politiker veta hur du vill förbättra.

Du som är folkbokförd i Gävleborgs län kan lämna in ett e-förslag. Den som röstar måste däremot vara folkbokförd i Bollnäs kommun.

De förslag som efter 60 dagar har fått minst 25 röster tas upp till politisk behandling i den nämnd som förslaget berör.

Om flera nämnder berörs tas förslaget upp till fullmäktige.

Vill du skapa ett nytt e-förslag?

För att lämna ett E-förslag till Bollnäs kommun behöver du logga in med din e-legitimation.

Se aktiva förslag och rösta

För att rösta på ett E-förslag behöver du logga in med din e-legitimation.

Se arkiverade e-förslag

Här hittar du förslag som antingen gått vidare till beredning eller förslag som fått för få röster.

När du loggat in med din e-legitimation och lämnat in ditt E-förslag kommer följande förslag att tas upp:

  • Förslag som rör Bollnäs kommuns ansvarsområden.
  • Förslag som når 25 röster inom 60 dagar.

Följande förslag kommer inte att tas upp;

  • De som redan utreds eller finns i pågående process.
  • De som det senaste året har behandlats eller liknande ärende.
  • De som innehåller diskriminering, hot, olaglig verksamhet eller liknande.
  • Handlar de om förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, eller intern verksamhetsfråga i kommunen.

När du skickat in ditt förslag kan det ta upp till fem helgfria vardagar innan förslaget publiceras på bollnas.se. Vi kommer bland annat att granska om förslaget följer reglerna ovan.

Du får en bekräftelse via e-tjänsten att förslaget tagits emot och när handläggaren byter status på ärendet. Exempelvis om förslaget publicerats och därmed är öppet för omröstning.

Du får även ett meddelande om någon röstat på ditt förslag.

Du kommer också att få besked om hur ditt e-förslag kommer att behandlas.

Alla som är folkbokförda i Gävleborgs län får lämna in ett e-förslag om Bollnäs kommuns utveckling.

Förslaget ska röra en fråga av allmänt intresse och handla om något Bollnäs kommun har ansvar för och befogenhet att besluta om.

För att lämna ett förslag krävs att du identifierar dig med din e-legitimation.

Den som röstar måste vara folkbokförd i Bollnäs kommun.

Det är endast tillåtet att rösta på ett och samma förslag en gång.

För att rösta krävs att du identifierar dig med din e-legitimation.

Juridiska personer såsom företag, ideella organisationer och föreningar får inte rösta på e-förslag.

Alla som är folkbokförda i Bollnäs kommun kan rösta på de e-förslag som finns på bollnas.se.

För att rösta på ett förslag måste du identifiera dig med din e-legitimation. Du kan bara rösta på ett förslag en gång.

Ja, det är bara att gå in på förslaget som du lagt din röst och klicka på Ta bort din röst.

Om du behöver stöd för att rösta eller lämna in ett förslag finns det möjlighet att få hjälp genom att besöka vårt kundcenter i stadshuset eller att besöka huvudbiblioteket i Kulturhuset. Där finns personal som hjälper dig att rösta på förslaget digitalt. Det krävs dock att du har med dig din e-legitimation.

Kundcenter i stadshuset

Telefon: 0278-25001
E-post: kundcenter@bollnas.se

För att ett förslag ska behandlas måste det ha minst 25 röster.

Antalet röster har koppling till att Bollnäs kommun vid införandet av e-tjänsten e-förslag har ca 27 000 invånare. Det betyder att knappt en promille av invånarna behöver rösta på e-förslaget för att det ska behandlas.

Ett e-förslag ligger öppet för röstning på bollnas.se under 60 dagar från att det publicerats.

Om ditt förslag fått minst 25 röster när slutdatumet för förslaget uppnåtts, tas det upp till politisk behandling i den nämnd som förslaget berör.

Om flera nämnder berörs tas förslaget upp till fullmäktige. Du får en inbjudan till sammanträdet där ditt förslag tas upp för beslut.

Om ditt förslag inte når upp till 25 röster ändras förslagets status på minasidor till ”utreds ej, för få röster”. Du får ett meddelande om det.

Ditt förslag kan handla om allt som Bollnäs kommun ansvarar för, det vill säga de verksamheter som ligger inom våra ansvarsområden.

Förslaget ska innehålla en kort rubrik och en beskrivning av förslaget. Förslaget måste tydligt tala om vilken åtgärd du vill att Bollnäs kommun ska göra. Om det inte framgår tydligt, kommer vi att kontakta dig innan förslaget visas på vår webbplats.

Ta gärna med information som är viktigt för förslaget och beskriv motiven till ditt förslag.

Du kan lägga till information som dokument, fotografier och länkar till andra webbsidor för att hjälpa till att skapa förståelse för ditt förslag.

E-förslag är en metod för att öka din delaktighet och inflytande på våra verksamheter och i förlängningen den lokala demokratin.

I och med att alla förslag ligger på bollnas.se blir de också synliga och tillgängliga för alla vilket ökar demokratin.

Förslagen syftar även till att ge de förtroendevalda politiker ökad kunskap om och förståelse för vad som engagerar dig.

Det finns fler sätt att påverka Bollnäs kommun

Förutom att lämna E-förslag kan du framföra en synpunkt, ställa en fråga, rikta ett klagomål eller lämna beröm om någon av våra verksamheter via e-tjänsten Lämna synpunkt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om ditt förslag gäller en felanmälan hänvisar vi istället till e-tjänsten Felanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan även delta vid våra medborgardialoger samt överklaga ett beslut du inte är nöjd med.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 mars 2024 kl. 13.31

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: