För dig som studerar

Här hittar du information om vilka möjligheter du har att arbeta eller praktisera hos oss under tiden du studerar.

Du som studerar har möjlighet att göra praktik eller verksamhetsförlagd utbildning hos oss. Vi tar ofta emot de som studerar till undersköterskor, lärare, socionomer eller sjuksköterskor.

Under sommarmånaderna erbjuder vi sommarjobb för studerande vid högskola, universitet eller yrkeshögskola. Verksamheterna kan variera från år till år. Läs mer om sommarjobb för högskolestuderande.

Barn- och utbildningsförvaltningen samarbetar med Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet i Sundsvall om den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Genom samarbetet tar vi ett gemensamt ansvar för att utbilda kvalificerade lärare med den kompetens som examensförordningen föreskriver.

Vi ser det som ett led i kommande rekrytering och skolutveckling att just du som student väljer att göra din VFU hos oss och i möjligaste mån tas hänsyn till dina önskemål.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 mars 2022 kl. 10.51

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: