Upphandlingar

Kommunerna i Hälsingland samverkar kring upphandling och inköp - därför visas upphandlingar för samtliga hälsingekommuner (Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker och Söderhamn).

Upphandlingar

Bollnäs

Pågående upphandlingar

 • Skolskjuts Bollnäs 2023-10-06 Denna upphandling avser skolskjuts inom Bollnäs kommun. Syftet med upphandlingen är att få en trygg, säker, väl... Läs mer
 • DIS Bemanningstjänster socionomer/socialsekreterare 2033-04-30 Upphandlingen omfattar ett upprättande av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) gällande tillfällig bemanningspersonal inom... Läs mer
 • DIS Bemanningstjänster sjuksköterskor och vårdpersonal 2033-04-30 Upphandlingen omfattar ett upprättande av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) gällande tillfällig bemanningspersonal inom... Läs mer
 • IT-konsulttjänster - Dynamiskt inköpssystem (DIS) 2027-01-31 Upphandlingen syftar till att täcka Hälsinglands kommuners och deras bolags behov av konsulttjänster inom IT, eller med... Läs mer

Planerade upphandlingar

Det finns inga planerade upphandlingar att visa

 • Skolskjuts Nordanstigs kommun 2023-10-02 Nordanstigs kommun upphandlar skolskjuts med syftet att få en trygg, säker, pålitlig, effektiv och hållbar skolskjuts... Läs mer
 • DIS Hiss Hudiksvalls kommun och Glada Hudikhem 2027-09-09 Hudiksvalls kommun inrättar ett Dynamiskt inköpssystem (DIS) för att täcka Hudiksvalls kommun samt bolag behov av... Läs mer
 • DIS Bemanningstjänster socionomer/socialsekreterare 2033-04-30 Upphandlingen omfattar ett upprättande av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) gällande tillfällig bemanningspersonal inom... Läs mer
 • DIS Bemanningstjänster sjuksköterskor och vårdpersonal 2033-04-30 Upphandlingen omfattar ett upprättande av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) gällande tillfällig bemanningspersonal inom... Läs mer
 • Dynamiskt inköpssystem (DIS) - Reserverad upphandling, sysselsättningsplatser inom SOL och LSS 2028-01-01 Hudiksvalls kommun, social- och omsorgsnämnden upphandlar DIS för löpande avrop av platser för sysselsättning enl LSS... Läs mer
 • IT-konsulttjänster - Dynamiskt inköpssystem (DIS) 2027-01-31 Upphandlingen syftar till att täcka Hälsinglands kommuners och deras bolags behov av konsulttjänster inom IT, eller med... Läs mer

Planerade upphandlingar

Det finns inga planerade upphandlingar att visa

 • DIS Bemanningstjänster socionomer/socialsekreterare 2033-04-30 Upphandlingen omfattar ett upprättande av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) gällande tillfällig bemanningspersonal inom... Läs mer
 • DIS Bemanningstjänster sjuksköterskor och vårdpersonal 2033-04-30 Upphandlingen omfattar ett upprättande av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) gällande tillfällig bemanningspersonal inom... Läs mer
 • IT-konsulttjänster - Dynamiskt inköpssystem (DIS) 2027-01-31 Upphandlingen syftar till att täcka Hälsinglands kommuners och deras bolags behov av konsulttjänster inom IT, eller med... Läs mer

Planerade upphandlingar

Det finns inga planerade upphandlingar att visa

 • Revision - Nordanstigs kommun 2023-10-16 Nordanstigs kommun upphandlar sakkunniga till kommunens revisorer respektive till lekmannarevisorerna i kommunens bolag... Läs mer
 • DIS Bemanningstjänster socionomer/socialsekreterare 2033-04-30 Upphandlingen omfattar ett upprättande av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) gällande tillfällig bemanningspersonal inom... Läs mer
 • DIS Bemanningstjänster sjuksköterskor och vårdpersonal 2033-04-30 Upphandlingen omfattar ett upprättande av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) gällande tillfällig bemanningspersonal inom... Läs mer
 • IT-konsulttjänster - Dynamiskt inköpssystem (DIS) 2027-01-31 Upphandlingen syftar till att täcka Hälsinglands kommuners och deras bolags behov av konsulttjänster inom IT, eller med... Läs mer

Planerade upphandlingar

Det finns inga planerade upphandlingar att visa

 • Skolskjuts Ovanåker och Söderhamns kommun 2023-10-23 Ovanåkers kommun upphandlar skolskjuts för Ovanåkers kommun och Söderhamns kommun. Syftet med upphandlingen är att få en... Läs mer
 • Snöröjning och halkbekämpning Helsinge Vatten 2023-10-02 Ovanåkers Kommun upphandlar snöröjning och halkbekämpning på uppdrag av Helsinge Vatten. Läs mer
 • DIS Bemanningstjänster socionomer/socialsekreterare 2033-04-30 Upphandlingen omfattar ett upprättande av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) gällande tillfällig bemanningspersonal inom... Läs mer
 • DIS Bemanningstjänster sjuksköterskor och vårdpersonal 2033-04-30 Upphandlingen omfattar ett upprättande av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) gällande tillfällig bemanningspersonal inom... Läs mer
 • IT-konsulttjänster - Dynamiskt inköpssystem (DIS) 2027-01-31 Upphandlingen syftar till att täcka Hälsinglands kommuners och deras bolags behov av konsulttjänster inom IT, eller med... Läs mer

Planerade upphandlingar

 • Skogsförvaltning Nordanstigs och Ovanåkers kommun 2023-10-01 OBS! Detta är en planerad upphandling.
  Ovanåkers kommun planerar att under 2023 upphandla genom Inköpssamverkan Mitt...
  Läs mer

 • Ramavtal, Beredskap av fastighetsskötsel, Faxeholmen 2023-10-20 Upphandlingen omfattar beredskap av fastighetsjour.
  Faxeholmen AB behöver ha en ramavtalsleverantör som kan stötta...
  Läs mer
 • Bäddsand - Söderhamn Nära AB 2023-10-10 Upphandlingen avser Bäddsand åt Söderhamn Nära AB's kraftvärmeverk i Söderhamns kommun. Läs mer
 • Sommarblommor och Plantor - Faxeholmen AB 2023-10-03 Upphandlingen avser Sommarblommor och Plantor till Faxeholmen AB's planteringar i parker och bostadsområden. Läs mer
 • DIS Bemanningstjänster socionomer/socialsekreterare 2033-04-30 Upphandlingen omfattar ett upprättande av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) gällande tillfällig bemanningspersonal inom... Läs mer
 • DIS Bemanningstjänster sjuksköterskor och vårdpersonal 2033-04-30 Upphandlingen omfattar ett upprättande av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) gällande tillfällig bemanningspersonal inom... Läs mer
 • IT-konsulttjänster - Dynamiskt inköpssystem (DIS) 2027-01-31 Upphandlingen syftar till att täcka Hälsinglands kommuners och deras bolags behov av konsulttjänster inom IT, eller med... Läs mer
 • LOV - Förfrågningsunderlag för upphandling av matdistribution Dnr: 2018/81 2034-09-17 Förfrågningsunderlag för upphandling av matdistribution Läs mer
 • LOV - Förfrågningsunderlag för upphandling av service- och omvårdnadsinsatser inom hemtjänst Dnr: 2019/114 2033-09-17 Förfrågningsunderlag för upphandling av service- och omvårdnadsinsatser inom hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem,... Läs mer

Planerade upphandlingar

Det finns inga planerade upphandlingar att visa

Kontakt

 • Inköpsenheten

  inkop@bollnas.se

  Besöksadress

  Stadshustorget 2
  821 42 Bollnäs

  Postadress

  Bollnäs kommun
  Stadshustorget
  821 80 Bollnäs

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 september 2022 kl. 14.22

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot