Upphandlingar

Kommunerna i Hälsingland samverkar kring upphandling och inköp - därför visas upphandlingar för samtliga hälsingekommuner (Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker och Söderhamn).

Upphandlingar

Bollnäs

Pågående upphandlingar

 • Slangtvätt för brandslangar - Kommunalförbundet Hälsingland 2023-02-10 Räddningstjänsten i södra Hälsingland avser anskaffa en fabriksny slangtvätt inklusive support, servicetjänster,... Läs mer
 • Direktupphandling - Digitala körjournaler - Bollnäs kommun 2023-02-16 Hyra av digitala körjournaler för montering och nyttjande på 252 +/- 25 stycken fordon. Läs mer
 • Fullserviceavtal hissar - Bollnäs kommun 2023-02-10 Detta ramavtal avser att täcka beställarens behov av löpande service, reparationer och utbyte av samtliga till hissen... Läs mer
 • Beläggningsarbeten - Bollnäs Kommun 2023-02-15 Upphandlingen omfattar utförande av löpande beläggningsarbeten och därtill knutna för- och efterarbeten inom Bollnäs... Läs mer
 • Tekniska resurskonsulter - Bollnäs Kommun 2023-02-13 Upphandlingen omfattar tekniska resurskonsulter för utförande av mindre konsultuppdrag åt Bollnäs Kommun. Läs mer
 • Hemtjänst Heden Bollnäs kommun 2023-02-12 Bollnäs kommun Teknik- Service och Fritidsförvaltningen skall utföra ombyggnad och anpassning av Heden hus 112 plan 1... Läs mer

Planerade upphandlingar

Det finns inga planerade upphandlingar att visa

 • Direktupphandling filmuppdrag Hudiksvalls kommun 2023-02-20 Hudiksvalls kommun avser att upphandla ett ramavtal för filmuppdrag. Läs mer
 • Direktupphandling fotouppdrag Hudiksvalls kommun 2023-02-20 Hudiksvalls kommun avser att upphandla ett ramavtal för fotouppdrag. Läs mer
 • Iggesunds skola, ny byggnad hus T - Hudiksvalls kommun 2023-03-08 Läs mer
 • Maskindiskmedel, torkmedel och service för storkök 2023-02-27 Upphandling för Maskindiskmedel och torkmedel för storkök samt viss service för kommunerna i Hälsingland samt Älvkarleby... Läs mer
 • Hjullastare med maskinklassning 22.1516 (15t­-20t) till Hudiksvalls kommun 2023-02-26 Hudiksvalls kommun upphandlar hjullastare med maskinklassning 22.1516 (15t­-20t) till tekniska förvaltningen Läs mer
 • Dynamiskt inköpssystem (DIS) - Reserverad upphandling, sysselsättningsplatser inom SOL och LSS 2028-01-01 Hudiksvalls kommun, social- och omsorgsnämnden upphandlar DIS för löpande avrop av platser för sysselsättning enl LSS... Läs mer

Planerade upphandlingar

 • Transport av Matavfall - Hudiksvall 2023-02-01 Hudiksvalls kommun avser att upphandla transport av containrar med lastbil, inklusive hyra av containers med lock, för... Läs mer

Det finns inga pågående upphandlingar att visa

Planerade upphandlingar

Det finns inga planerade upphandlingar att visa

Det finns inga pågående upphandlingar att visa

Planerade upphandlingar

Det finns inga planerade upphandlingar att visa

 • Fönsterputsning Ovanåkers kommun 2023-02-23 Ovanåkers kommun upphandlar fönsterputsning Läs mer
 • Skogsåtgärder samt skötsel, Söderhamns kommun 2023-02-22 Upphandlingen omfattar ramavtal för löpande avrop av skogsåtgärder samt skötsel av Söderhamns kommuns skogsinnehav. Läs mer
 • IT-konsulttjänster - Dynamiskt inköpssystem (DIS) 2027-01-31 Upphandlingen syftar till att täcka Hälsinglands kommuners och deras bolags behov av konsulttjänster inom IT, eller med... Läs mer

Planerade upphandlingar

 • Digitala körjournaler för Hudiksvalls, Nordanstigs, Söderhamn och Älvkarleby kommun 2023-03-01 OBS! Detta är en planerad upphandling.
  Ovanåkers kommun planerar att upphandla genom Inköpssamverkan Mitt digitala...
  Läs mer
 • Löpande plåtarbeten samt snöskottning och isborttagning på tak, Ovanåkers kommun, AEFAB & AIC 2023-03-01 OBS! Detta är en planerad upphandling.
  Ovanåkers kommun planerar att upphandla ramavtal för löpande plåt- och...
  Läs mer
 • Skogsförvaltning Nordanstigs och Ovanåkers kommun 2023-10-01 OBS! Detta är en planerad upphandling.
  Ovanåkers kommun planerar att under 2023 upphandla genom Inköpssamverkan Mitt...
  Läs mer

 • Resebyråtjänster 2023-03-06 Söderhamns kommun och bolag upphandlar resebyråtjänster, för resor i tjänsten såväl inom Sverige som utomlands, samt i... Läs mer
 • LOV - Förfrågningsunderlag för upphandling av matdistribution Dnr: 2018/81 2034-09-17 Förfrågningsunderlag för upphandling av matdistribution Läs mer
 • LOV - Förfrågningsunderlag för upphandling av service- och omvårdnadsinsatser inom hemtjänst Dnr: 2019/114 2033-09-17 Förfrågningsunderlag för upphandling av service- och omvårdnadsinsatser inom hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem,... Läs mer

Planerade upphandlingar

Det finns inga planerade upphandlingar att visa

Kontakt

 • Inköpsenheten

  inkop@bollnas.se

  Besöksadress

  Stadshustorget 2
  821 42 Bollnäs

  Postadress

  Bollnäs kommun
  Stadshustorget
  821 80 Bollnäs

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 september 2022 kl. 14.22

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot