Upphandlingar

Kommunerna i Hälsingland samverkar kring upphandling och inköp - därför visas upphandlingar för samtliga hälsingekommuner (Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker och Söderhamn).

Pågående upphandlingar

 • Direktupphandling av lagertält 2022-06-02 Inköp, leverans och uppsättning av lagertält á ca. 200 m2 till Ulvbergets avfallsanläggning. Läs mer
 • Ledningsfordon Norrhälsinge Räddningstjänst 2022-06-03 Räddningstjänsten Norrhälsinge avser att upphandla ett motorfordon, en personbil tillhörande Db-klass (SUV-eller... Läs mer
 • Klottersanering 2022-06-03 Denna upphandling avser ramavtal omfattande klottersanering (klotter, klottersanering, klotterskydd, fasadtvättning och... Läs mer
 • Ramavtal - Fiberskarvning och blåsning, Fiberstaden 2022-05-27 Uppdragen består av blåsning av fiber i microducter, skarvning av fiberkabel, kontaktering och inmätning av optofiber... Läs mer

Planerade upphandlingar

 • Fönsterputsning - Ljusdals kommun 2022-06-08 Fönsterputsning för Ljusdals kommun samt bolag Läs mer
 • Två skördare till Naturbruksprogrammet Slottegymnasiet i Ljusdals kommun 2022-06-28 Upphandling av två (2) stycken skördare till Naturbruksprogrammet Slottegymnasiet i Ljusdals kommun. Läs mer
 • Sakkunniga revision - Ljusdals kommun 2022-06-10 Ljusdals kommun upphandlar sakkunniga till kommunens revisorer respektive till lekmannarevisorerna i kommunens bolag för... Läs mer
 • Packmaskin till centralkök - Ljusdals kommun 2022-06-01 Ljusdals kommuns centralkök upphandlar packmaskin för tillagat livsmedel Läs mer
 • Turistbyrå Ljusdals Kommun 2022-06-01 Upphandlingen omfattar Turistbyråverksamhet, administration av InfoPoints samt nätbaserad turistinformation. Läs mer
 • Lastväxlartank, Räddningstjänsten, Ljusdals Kommun 2022-05-30 Upphandlingen omfattar 1st lastväxlartank med en volym om minst 11 000 liter. Läs mer

Planerade upphandlingar

Planerade upphandlingar

 • Cylinderbyten Alfta-Edsbyns Fastighets AB 2022-06-02 Projektering, leverans, uppställning, installation, drifttagning och intrimning av i entreprenaden ingående komponenter. Läs mer
 • Skadedjursbekämpning Helsingevatten 2022-05-30 Vi har behov av avloppsfällor i ledningar samt saneringsstationer ovan mark vid reningsverk. Eventuellt tillkommande... Läs mer
 • Byggmaterial och järnhandelsvaror, Hälsingland 2022 2022-06-03 Ovanåkers kommun bjuder härmed in anbudsgivare att lämna anbud i rubricerad upphandling.
  Ovanåkers kommun avser...
  Läs mer
 • IT-konsulttjänster - Dynamiskt inköpssystem (DIS) 2027-01-31 Upphandlingen syftar till att täcka Hälsinglands kommuners och deras bolags behov av konsulttjänster inom IT, eller med... Läs mer

Planerade upphandlingar

 • Skogsbruksplan 2022-09-01 OBS! Detta är en planerad upphandling.
  Ovanåkers kommun planerar att upphandla genom Inköpssamverkan Mitt...
  Läs mer

 • Upphandling Arbetskläder 2022-06-15 Faxeholmen AB har behov av arbetskläder och skyddskläder och avser genomföra en upphandling för att täcka... Läs mer
 • Direktupphandling av möbler och utrustning till Hantverksprogrammet i Bollnäs, inriktning frisör, stylist och barberare 2022-06-01 Hälsinglands Utbildningsförbund upphandlar möbler och utrustning till Hantverksprogrammet, inriktning frisör, stylist... Läs mer
 • Direktupphandling av reklamartiklar till Hälsinglands Utbildningsförbund 2022-05-27 Hälsinglands Utbildningsförbund upphandlar avtal för inköp av reklamartiklar i syfte att stärka förbundets... Läs mer
 • Revisorsstöd - Söderhamn 2022-06-07 Söderhamns kommuns förtroendevalda revisorer inbjuder till anbudsgivning gällande revisionsstöd enligt... Läs mer
 • LOV - Förfrågningsunderlag för upphandling av matdistribution Dnr: 2018/81 2034-09-17 Förfrågningsunderlag för upphandling av matdistribution Läs mer
 • LOV - Förfrågningsunderlag för upphandling av service- och omvårdnadsinsatser inom hemtjänst Dnr: 2019/114 2033-09-17 Förfrågningsunderlag för upphandling av service- och omvårdnadsinsatser inom hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem,... Läs mer

Planerade upphandlingar

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 april 2022 kl. 16.16

Sidfot