Upphandlingar

Kommunerna i Hälsingland samverkar kring upphandling och inköp - därför visas upphandlingar för samtliga hälsingekommuner (Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker och Söderhamn).

Upphandlingar

Bollnäs

Pågående upphandlingar

 • RFI-Dialog- växthus Bollnäs Energi AB 2024-03-07 Bollnäs Energi AB vill undersöka vilka förutsättningar som finns för ett företag arrendera marken för att uppföra ett... Läs mer
 • Försäkringskassan Kv Heden 4:118, Bollnäs kommun Ombyggnad av kontorslokaler 2024-03-07 Bollnäs Kommun avser att bygga om lokaler för försäkringskassans
  verksamhet. Ombyggnad omfattar anpassning och...
  Läs mer
 • Elevrelaterade resor till ordinarie undervisning, Bollnäs kommun 2024-03-07 Bollnäs kommun inbjuder härmed Leverantörer att lämna anbud avseende elevrelaterade resor där undervisning bedrivs i... Läs mer
 • Ledningsspolning och slamsugning av dagvattenbrunnar 2024-02-29 Ledningsspolning och slamsugning av dagvattenbrunnar. Läs mer
 • DIS Bemanningstjänster socionomer/socialsekreterare 2033-04-30 Upphandlingen omfattar ett upprättande av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) gällande tillfällig bemanningspersonal inom... Läs mer
 • DIS Bemanningstjänster sjuksköterskor och vårdpersonal 2033-04-30 Upphandlingen omfattar ett upprättande av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) gällande tillfällig bemanningspersonal inom... Läs mer
 • IT-konsulttjänster - Dynamiskt inköpssystem (DIS) 2027-01-31 Upphandlingen syftar till att täcka Hälsinglands kommuners och deras bolags behov av konsulttjänster inom IT, eller med... Läs mer

Planerade upphandlingar

Det finns inga planerade upphandlingar att visa

 • YH utbildare till Cul inom behandlings- och integrationsområdet 2024 2024-03-12 Anbudsförfrågan omfattar utbildningstjänster inom yrkeshögskoleutbildning inom Cul:s ram i form av undervisning och... Läs mer
 • Kontroll/tillsyn av Skyddsrum i Hudiksvalls kommun 2024-03-12 Upphandlingen avser kontroll eller tillsyn av skyddsum inom Hudiksvalls kommun för utförande under 2024. Läs mer
 • Målningsarbeten Glada Hudikhem 2024-03-15 Uppdragen består av planerade och oplanerade målningsarbeten (underhållsarbeten men även arbeten vid nyproduktion kan... Läs mer
 • Slamsugning och slamtransporter - Hudiksvalls kommun. 2024-03-08 Slamsugning och slamtransporter - Hudiksvalls kommun Läs mer
 • Underhållssopning Gator, Torg och Parkeringar 2024-02-26 Underhållssopning Gator, Torg och Parkeringar. Hudiksvalls Kommun Gatu- & Parkenheten har utöver egna... Läs mer
 • Hjullastare med maskinklassning 22.1516 (15t­-20t) till Ulvberget - Hudiksvalls kommun 2024-02-29 Hudiksvalls kommun upphandlar hjullastare med maskinklassning 22.1516 (15t­-20t) till tekniska förvaltningen Läs mer
 • Avfallstransporter - Hudiksvalls kommun 2024-02-28 Upphandlingen avser transport av olika avfallsfraktioner i container från Ulvberget i Hudiksvall. Anbud kan lämnas för... Läs mer
 • Hudiksvalls kommun - Städtjänster 2024-02-26 Hudiksvalls kommun upphandlar Städtjänster, Kattvikskajen Magasinsgatan 10-12 (Plan 11, 12 och 13) Läs mer
 • DIS Hiss Hudiksvalls kommun och Glada Hudikhem 2027-09-09 Hudiksvalls kommun inrättar ett Dynamiskt inköpssystem (DIS) för att täcka Hudiksvalls kommun samt bolag behov av... Läs mer
 • DIS Bemanningstjänster socionomer/socialsekreterare 2033-04-30 Upphandlingen omfattar ett upprättande av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) gällande tillfällig bemanningspersonal inom... Läs mer
 • DIS Bemanningstjänster sjuksköterskor och vårdpersonal 2033-04-30 Upphandlingen omfattar ett upprättande av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) gällande tillfällig bemanningspersonal inom... Läs mer
 • Dynamiskt inköpssystem (DIS) - Reserverad upphandling, sysselsättningsplatser inom SOL och LSS 2028-01-01 Hudiksvalls kommun, social- och omsorgsnämnden upphandlar DIS för löpande avrop av platser för sysselsättning enl LSS... Läs mer
 • IT-konsulttjänster - Dynamiskt inköpssystem (DIS) 2027-01-31 Upphandlingen syftar till att täcka Hälsinglands kommuners och deras bolags behov av konsulttjänster inom IT, eller med... Läs mer

Planerade upphandlingar

Det finns inga planerade upphandlingar att visa

 • Tryckeritjänster Ljusdals kommun 2024-03-22 Ljusdal kommun upphandlar tryckeritjänster inkl digitaltryck, storformat och Print On Demand. Läs mer
 • Gatusopbil - Ljusdals kommun 2023 2024-03-06 Ljusdals kommun upphandlar till enheten Gata/Park en funktionskomplett gatusopbil. Läs mer
 • DIS Bemanningstjänster socionomer/socialsekreterare 2033-04-30 Upphandlingen omfattar ett upprättande av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) gällande tillfällig bemanningspersonal inom... Läs mer
 • DIS Bemanningstjänster sjuksköterskor och vårdpersonal 2033-04-30 Upphandlingen omfattar ett upprättande av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) gällande tillfällig bemanningspersonal inom... Läs mer
 • IT-konsulttjänster - Dynamiskt inköpssystem (DIS) 2027-01-31 Upphandlingen syftar till att täcka Hälsinglands kommuners och deras bolags behov av konsulttjänster inom IT, eller med... Läs mer

Planerade upphandlingar

Det finns inga planerade upphandlingar att visa

 • DIS Bemanningstjänster socionomer/socialsekreterare 2033-04-30 Upphandlingen omfattar ett upprättande av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) gällande tillfällig bemanningspersonal inom... Läs mer
 • DIS Bemanningstjänster sjuksköterskor och vårdpersonal 2033-04-30 Upphandlingen omfattar ett upprättande av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) gällande tillfällig bemanningspersonal inom... Läs mer
 • IT-konsulttjänster - Dynamiskt inköpssystem (DIS) 2027-01-31 Upphandlingen syftar till att täcka Hälsinglands kommuners och deras bolags behov av konsulttjänster inom IT, eller med... Läs mer

Planerade upphandlingar

Det finns inga planerade upphandlingar att visa

 • Ramavtal - Elarbeten Söderhamns, Bollnäs och Ovanåkers Kommuner med bolag 2024-03-15 Upphandling av Elarbeten Söderhamns, Bollnäs och Ovanåkers Kommuner med bolag. Läs mer
 • Ramavtal VS-arbeten Ovanåkers kommun, Alfta- Edsbyns Fastighets AB och Alfta Industricenter AB. 2024-03-08 Ramavtal för löpande VS-arbeten. Organisationer som ingår i upphandlingen är Ovanåkers kommun, Alfta- Edsbyns Fastighets... Läs mer
 • Maskintjänster för biotopvård i vattendrag till Ljusdal, Bollnäs och Ovanåkers kommuner 2024-03-01 Ovanåkers kommun upphandlar bandburna grävmaskiner inklusive förare för arbete i sjöar och vattendrag. Läs mer
 • DIS Bemanningstjänster socionomer/socialsekreterare 2033-04-30 Upphandlingen omfattar ett upprättande av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) gällande tillfällig bemanningspersonal inom... Läs mer
 • DIS Bemanningstjänster sjuksköterskor och vårdpersonal 2033-04-30 Upphandlingen omfattar ett upprättande av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) gällande tillfällig bemanningspersonal inom... Läs mer
 • IT-konsulttjänster - Dynamiskt inköpssystem (DIS) 2027-01-31 Upphandlingen syftar till att täcka Hälsinglands kommuners och deras bolags behov av konsulttjänster inom IT, eller med... Läs mer

Planerade upphandlingar

Det finns inga planerade upphandlingar att visa

 • Tjänstekoncession - Caféverksamhet på Aquarena - Söderhamn 2024-04-18 Drift av caféverksamheten i befintlig lokal på Aquarena simhall i Söderhamn. Läs mer
 • School's Out 2024 2024-03-12 Läs mer
 • Gräsklippning och trädgårdsskötsel - Söderhamn 2024-03-11 Upphandlingen avser gräsklippning och trädgårdsskötsel för de av Faxeholmen AB och Söderhamn Nära AB's förvaltade... Läs mer
 • DIS Bemanningstjänster socionomer/socialsekreterare 2033-04-30 Upphandlingen omfattar ett upprättande av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) gällande tillfällig bemanningspersonal inom... Läs mer
 • DIS Bemanningstjänster sjuksköterskor och vårdpersonal 2033-04-30 Upphandlingen omfattar ett upprättande av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) gällande tillfällig bemanningspersonal inom... Läs mer
 • IT-konsulttjänster - Dynamiskt inköpssystem (DIS) 2027-01-31 Upphandlingen syftar till att täcka Hälsinglands kommuners och deras bolags behov av konsulttjänster inom IT, eller med... Läs mer
 • LOV - Förfrågningsunderlag för upphandling av matdistribution Dnr: 2018/81 2034-09-17 Förfrågningsunderlag för upphandling av matdistribution Läs mer
 • LOV - Förfrågningsunderlag för upphandling av service- och omvårdnadsinsatser inom hemtjänst Dnr: 2019/114 2033-09-17 Förfrågningsunderlag för upphandling av service- och omvårdnadsinsatser inom hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem,... Läs mer

Planerade upphandlingar

Det finns inga planerade upphandlingar att visa

Kontakt

 • Inköpsenheten

  inkop@bollnas.se

  Besöksadress

  Stadshustorget 2
  821 42 Bollnäs

  Postadress

  Bollnäs kommun
  Stadshustorget
  821 80 Bollnäs

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 september 2022 kl. 14.22

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: