Upphandlingar

Kommunerna i Hälsingland samverkar kring upphandling och inköp - därför visas upphandlingar för samtliga hälsingekommuner (Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker och Söderhamn).

Upphandlingar

Bollnäs

Pågående upphandlingar

 • Flyttjänster- Inköpssamverkan Mitt 2022-10-20 Uppdraget omfattar:

  Flyttjänster med en bedömd kostnad understigande 100 000 SEK per tillfälle.
  Flyttjänster med en...
  Läs mer

Planerade upphandlingar

Det finns inga planerade upphandlingar att visa

 • Diverse sprängningsarbeten Hudiksvalls kommun 2022-10-21 Upphandlingen avser sprängtjänst inklusive borr-rigg, sprängare/borrare, sprängmattor m.m. Läs mer
 • Beläggnings- och markarbeten Hudiksvalls kommun 2022-10-31 Läs mer
 • Fordonsvågar till Ulvberget - Hudiksvalls kommun 2022-10-17 Nyetablering av två stycken krönta, ovanpåliggande fordonsvågar till Ulvbergets Återvinningscentral. Läs mer
 • Kylservice 2022-10-21 Upphandling av ramavtal gällande service av kylanläggningar och värmepumpar. Uppdraget gäller dels återkommande... Läs mer

Planerade upphandlingar

Det finns inga planerade upphandlingar att visa

 • Sakkunniga revision - Ljusdals kommun 2022-10-17 Ljusdals kommun upphandlar sakkunniga till kommunens revisorer respektive till lekmannarevisorerna i kommunens bolag för... Läs mer

Planerade upphandlingar

Det finns inga planerade upphandlingar att visa

 • Drift och underhåll av offentlig belysning-Nordanstigs kommun 2022-10-11 Läs mer

Planerade upphandlingar

Det finns inga planerade upphandlingar att visa

 • IT-konsulttjänster - Dynamiskt inköpssystem (DIS) 2027-01-31 Upphandlingen syftar till att täcka Hälsinglands kommuners och deras bolags behov av konsulttjänster inom IT, eller med... Läs mer

Planerade upphandlingar

Det finns inga planerade upphandlingar att visa

 • Dagligvaror till Söderhamns kommun 2022-10-20 Upphandlingen omfattar ramavtal för konsumentförpackade livsmedel (dagligvaror) till verksamheter inom Söderhamns... Läs mer
 • Flyttjänster- Inköpssamverkan Mitt 2022-10-20 Uppdraget omfattar:

  Flyttjänster med en bedömd kostnad understigande 100 000 SEK per tillfälle.
  Flyttjänster med en...
  Läs mer
 • Halkbekämpningsmaterial - Söderhamn 2022-10-13 Söderhamns kommun upphandlar halkbekämpningsmaterial inför kommande vintersäsonger. De produkter som i första hand... Läs mer
 • Port expansion Orrskär 2022-11-30 Söderhamns Kommun avser att uppföra en ny kaj med tillhörande terminalyta i Orrskärs hamn.

  Syftet är att möjliggöra...
  Läs mer
 • Centrumutveckling etapp 2 samt kajrenovering - Söderhamn 2022-10-13 Söderhamns kommun genomför en upprustning och förnyelse av centrum utmed Söderhamnsån och mellan Källgatan och... Läs mer
 • Hemelektronik till Söderhamns kommun 2022-09-29 Söderhamns kommun upphandlar tillsammans med det kommunala bolaget Faxeholmen AB ramavtal gällande hemelektronik. Läs mer
 • LOV - Förfrågningsunderlag för upphandling av matdistribution Dnr: 2018/81 2034-09-17 Förfrågningsunderlag för upphandling av matdistribution Läs mer
 • LOV - Förfrågningsunderlag för upphandling av service- och omvårdnadsinsatser inom hemtjänst Dnr: 2019/114 2033-09-17 Förfrågningsunderlag för upphandling av service- och omvårdnadsinsatser inom hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem,... Läs mer

Planerade upphandlingar

 • Dagligvaror till Söderhamns kommun 2022-11-01 Upphandlingen omfattar ramavtal för konsumentförpackade livsmedel till verksamheter inom Söderhamns kommun. Inköpen ska... Läs mer

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 september 2022 kl. 14.22

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Sidfot