Bollnäs växer

Återställ
  • Kartbild över området mellan resecentrum och SJ-området Vi planerar att utveckla området mellan resecentrum och Bro 4:4 Idag har kommunstyrelsen beslutat att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att planlägga området mellan resecentrum och SJ-området (Bro 4:4 med flera) så att områdena binds samman och så att det på ett naturligt sätt sker en fortsättning på utvecklingen kring resecentrum. Läs mer

Sidfot