Bollnäs växer

  • En grävmaskin och en hjullastare som bygger en väg. Ny infart till Höghammarhallen Vi har byggt en ny infart till Höghammarhallen från norr. Den heter Morkullevägen och är den väg du behöver ta till Höghammarhallen från och med måndag morgon den 23 januari. Ny infart till Höghammarhallen
  • En gång- och cykelväg vid SJ-området. Vad ska stadsdelen heta? I folkmun går tomten Bro 4:4 under namnet SJ-området. Nu är det dags att ge stadsdelen ett namn! Ta chansen att påverka genom att lämna ditt namnförslag till oss! Vad ska stadsdelen heta?
  • Nygjutet källargolv. Bygget av Renshammarskolan flyter på enligt plan Se bilder från byggarbetsplatsen! Bygget av Renshammarskolan flyter på enligt plan
  • En stadsbuss och personer som stiger på. Bussgatan är testkörd med buss Igår testkördes en stadsbuss utmed de nya linjesträckningarna för stadsbussarna 1 och 2 inklusive nya bussgatan. Bussgatan är testkörd med buss
  • Stadshuskorsningen i Bollnäs. Ett steg närmare en cirkulationsplats vid stadshuskorsningen Idag har både Region Gävleborgs hållbarhetsnämnd och Bollnäs kommuns kommunstyrelse beslutat att godkänna ett medfinansieringsavtal som möjliggör en ny cirkulationsplats på väg 83 vid stadshuskorsningen i Bollnäs. Satsningen görs för att förbättra trafiksäkerheten och framkomlighet i korsningen. Ett steg närmare en cirkulationsplats vid stadshuskorsningen
  • Resecentrum i Bollnäs. På söndag får stadsbussarna nya linjesträckningar Den 11 december får stadsbussarnas linje 1, 2 och 6 nya linjesträckningar. På söndag får stadsbussarna nya linjesträckningar
  • Fronten på en skolbuss. Åtgärder för en bättre trafiksituation För drygt två veckor sedan började skolbussarna att hämta upp eleverna som ska till den tillfälliga skolan på Heden, vid de två nybyggda busshållplatserna vid Fiskens plan utmed Örsängesvägen. Det har visat sig att det är många fler bilar och mer trafik på platsen än beräknat vilket gör att vi nu genomför åtgärder för att få en bättre trafiksituation. Åtgärder för en bättre trafiksituation
  • Kartbild över Renområdet. Två gång- och cykelvägar avstängda på Ren Eftersom vi spärrat av byggområdet för byggnationen av nya skolan på Ren innebär det att två gång- och cykelvägar stängs av under hela byggtiden. Det gör att vissa behöver ta en omväg. Två gång- och cykelvägar avstängda på Ren
  • Fyra personer gräver i en grushög. Första spadtaget för byggnationen av Renshammarskolan Idag tog Åsa Äng Eriksson (M), ordförande Barn- och utbildningsnämnden, Ann-Katrin Samuelsson (S), förste vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, Izdehar Chik Aljabl (BP), ledamot i Barn- och utbildningsnämnden och Anarbek Asylbashev (MP), ersättare i Barn- och utbildningsnämnden gemensamt det första symboliska spadtaget för byggnationen av Renshammarskolan. Första spadtaget för byggnationen av Renshammarskolan
  • Illustration av Renshammarskolan Äntligen börjar vi bygga Renshammarskolan! Vi är glada att berätta att arbetet med att bygga nya Renshammaskolan på Ren startar under nästa vecka. Vi kommer att börja med att hägna in byggplatsen. Äntligen börjar vi bygga Renshammarskolan!

Sidfot