Bollnäs växer

  • Villor utmed Tjärnbergsgatan Tjärnbergsgatan får ny beläggning Idag startar vi arbetet med att lägga ny asfalt utmed Tjärnbergsgatan. Läs mer
  • Läroverksgatan innan gatan renoverades Vi färdigställer Läroverksgatan på Gärdet Idag har vi startat arbetet med att renovera Läroverksgatan. Vi bygger en gång- och cykelväg utmed gatan för att knyta ihop stråket utmed Alirgatan ner mot Wilhelminapassagen och mot Gärdets handelsområde. Vi sätter också upp helt ny belysning och ny kantsten. Läs mer
  • En grävmaskin som gräver bort jord på en åker Byggstart av bussgatan Vi har påbörjat arbetet med den nya bussgatan mellan Björktjära och Brånan. Läs mer
  • Inifrån bandyhallen Följ bygget av nya bandyarenan Samhällsbyggnadsbolaget, som just nu uppför den nya bandyarenan i Bollnäs, har ordnat en webbkamera där det går att följa byggnationen inifrån hallen. Läs mer
  • Skolhusbyggnaden som 3D-illustration Vill du att ditt företag bygger nya Renshammarskolan? Inbjudan till leverantörsdialog inför upphandling av nybyggnation av Renshammarskolan i Bollnäs! Läs mer
  • Tony Stark vid bussterminalen, resecentrum Vi närmar oss målet! Vi har som mål att andelen resande med buss, gång och cykel i Bollnäs ska öka med 30% 2026 jämfört med 2018. Läs mer
  • Skolhusbyggnaden som 3D-illustration Planeringsarbetet med nya skolan på Ren fortskrider! Vi vill visa dig nya 3D-illustrationer på och i Renshammarskolan, berätta mer om vilka lösningar vi valt och intressant fakta kring skolområdet. Läs mer
  • 3D-illustration av nya skolan på Ren Vad ska nya skolan på Ren heta? Den frågan ställde rektor Helén Morin till eleverna och personalen som ska flytta in i den nya skolan på Ren när den är klar. Idag togs beslut i barn- och utbildningsnämnden. Läs mer
  • Väg 83 norrut strax norr om Bollnäs stad Nästa steg i upprustningen av väg 83 mellan Bollnäs och Lottefors har tagits Trafikverket har nyligen beslutat om en vägplan för en gång- och cykelväg och upprustning av väg 83 mellan Bollnäs norr till Röste. Läs mer
  • Exempelbild utvändig gestaltning Nya skolan på Ren – så här kommer den att gestaltas Nästa steg i byggnationen av den nya skolan på Ren har tagits genom att den anlitade arkitektfirman presenterat sitt förslag för hur skolan kan komma att se ut. Läs mer

Sidfot