Ett samlat Gävleborg erbjuder regeringen unika möjligheter etablera ny statlig myndighet i Bollnäs

Personer samlade vid mötet om statliga jobb

Sedan 2017 har kommunerna, regionen och länsstyrelsen i Gävleborg arbetat systematiskt tillsammans med målbilden att teckna ett samhällskontrakt med regeringen och nå ökad statlig sysselsättning i Gävleborg, med placeringsorten Bollnäs.

Det skulle innebära att arbetsmarknaden i Gävleborg förstärks med ett stort antal nya arbetstillfällen. Det i sin tur medför ökad utveckling och stimulans av hela regionens arbetsmarknad, dynamik och attraktivitet, samt också att banden mellan storstad och landsbygd stärks.

En delegation från Gävleborg var därför den 21 september på plats i Stockholm och överlämnade ett samlat erbjudande från Gävleborg till civilminister Lena Micko. Delegationens gemensamma förväntan är att detta resulterar i en statlig myndighetsetablering i Gävleborg. Placeringen ska vara i Bollnäs, där förberedelser gjorts för 28 000 m2 lokaler och 1 200 arbetsplatser.

- Bollnäs med flera kommuner i Gävleborg har ökat planberedskapen och möjliggjort för bostadsbebyggelse, samtidigt som resandemöjligheterna med fokus på ökad kollektivtrafik har utvecklats, säger Håkan Englund (S), kommunalråd i Ovanåkers kommun.

Kommunerna har tillsammans arbetat för att skapa optimala förutsättningar för etablering av statliga arbetstillfällen i centralt läge med fokus på stabil kompetensförsörjning.

- Det har vi gjort mitt i Sverige, mitt i fantastiska Gävleborg, där Bollnäs kommun med hjälp av statliga och regionala medel byggt Sveriges modernaste resecentrum, säger Marie Centerwall (S), kommunalråd i Bollnäs kommun.

Även landshövding Per Bill samt Eva Lindberg (S), regionstyrelsens ordförande i Region Gävleborg, understryker att hela länet står bakom erbjudandet.

- Tillsammans har vi rustat för att möta de krav som en statlig etablering innebär. Vi har som representanter för ett samlat Gävleborg i ett möte med civilminister Lena Micko, framfört våra önskemål och överlämnat vårt kraftfulla erbjudande som visar vårt gemensamma engagemang, säger Per Bill.
- Vår målsättning är tydlig. Vi vill skriva ett samhällskontrakt med staten som leder till att en statlig etablering ska placeras mitt i Gävleborg, i Bollnäs, säger Eva Lindberg.

Civilminister Lena Micko (S) mottog det överlämnade materialet från Gävleborg.

- En intressant, spännande och genomarbetad idé som jag tog del av med stort intresse. Att det tagits fram och presenterades i samverkan mellan stat, kommun och region ser jag som särskilt positivt.

Även Åsa Lindestam (S), riksdagsledamot från Gävleborg, deltog på mötet.

- Tillsammans har vi nu levererat ett erbjudande som är väl förberett utifrån alla perspektiv.

Peter Eriksson, näringslivschef i Bollnäs kommun, har deltagit i processen sedan start och betonar att arbetet nu kommer att fortgå med samma entusiasm och engagemang som tidigare.

- Det handlar om långsiktiga insatser och processer och arbetet kommer fortsätta till dess att vi har ett underskrivet samhällskontrakt som möjliggör en ökad statlig närvaro, överensstämmande med den parlamentariska landsbygdskommitténs förslag.

Fakta
Regeringen tillsatte 2015 en parlamentarisk kommitté med uppdrag att lämna förslag på en sammanhållen nationell politik för långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. Det slutliga förslaget överlämnades till regeringen i början av 2017 och det innehöll en sammanställning av 75 förslag. Bland annat rekommenderade landsbygdskommittén att 10 000 tjänster vid statliga myndigheter i Stockholm under en 5- till 7-årsperiod ska omlokaliseras. Dessutom: när en ny myndighet inrättas, ska en lokalisering utanför storstadskommunerna alltid vara förstahandsalternativet.

Direkt i anslutning till resecentrum har Bollnäs kommun detaljplanerat, förberett och skapat förutsättningar för ett snabbt igångsättande och byggande av 28 000 m2 moderna, flexibla och hållbara lokaler: Järnvägsgatan 15. Det möjliggör att 1 200 personer ska kunna arbeta med närhet till både sitt hem och resten till av världen. De allra flesta kommer dessutom kunna ta sig till och från arbetet med kollektivtrafik, utan byte av kollektivtrafikslag.

Läs mer om projektet Statliga jobb till Gävleborg

Deltagare vid mötet med civilminister Lena Micko den 21 september i Stockholm:
Per Bill, landshövding Gävleborgs län Länsstyrelsen Gävleborg
Eva Lindberg (S), regionstyrelsens ordförande Region Gävleborg
Åsa Lindestam (S), Riksdagsledamot
Marie Centerwall (S), kommunstyrelsens ordförande Bollnäs kommun
Håkan Englund (S), kommunstyrelsens ordförande Ovanåkers kommun
Peter Eriksson, Näringslivschef Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 mars 2022 kl. 13.38