Statliga jobb till Gävleborg

Bollnäs kommun tillsammans med bland andra Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och länets kommuner vill utveckla Gävleborgs län genom en etablering av statliga arbetstillfällen till Bollnäs.

En etablering av statliga arbetstillfällen till Bollnäs skulle ge positiva effekter för länets befolkning och arbetsmarknad.

I Bollnäs är vi på alla plan beredda att ta vårt ansvar och ingå ett samhällskontrakt som innebär att arbetsmarknaden kan utvecklas med ett stort antal nya arbetstillfällen. Det skulle stärka regionens dynamik och attraktivitet, samt stärka banden mellan storstad och landsbygd.

Samverkan

Genom samverkan med länets övriga kommuner kring bostäder, arbetskraft, infrastruktur och kompetensförsörjning kan Bollnäs tillsammans med övriga länet möta upp de behov som finns i tecknandet av samhällskontrakt.

Den 25 juni 2015 beslutade regeringen att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att lämna förslag på en sammanhållen nationell politik för långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder.

I uppdraget låg att en ny politik skulle skapa förutsättningar för tillväxt, företagande, sysselsättning och boende på en attraktiv landsbygd.

Bland annat rekommenderade kommittén att 10 000 tjänster vid statliga myndigheter i Stockholmsregionen under en 5 till 7-årsperiod ska omlokaliseras till regioner i behov av statliga arbetstillfällen, samt, att när en ny myndighet inrättas ska en lokalisering utanför storstadskommunerna alltid vara förstahandsalternativet.

Genom att ingå ett samhällskontrakt vill Bollnäs kommun tillsammans med bland andra Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och länets kommuner utveckla Gävleborgs län och hålla ihop Sverige.

Fakta om Gävleborg och Bollnäs

Gävleborgs län
Tio kommuner
Cirka 300 000 invånare
Fem angränsande län

Bollnäs kommun
Cirka 27 000 invånare
Sex angränsande kommuner

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 januari 2024 kl. 13.44

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: