Nätverket X-ing Gävleborg, en del av Hela Sverige ska leva

Helena Näslund från Hela Sverige ska levas länsavdelning X-ing Gävleborg

I Bollnäs kommun finns många aktiva nätverk och branschorganisationer som på olika vis kan vara till nytta för näringslivet. För att ytterligare sprida kunskap om dem så genomför vi en intervjuserie. Först ut är Helena Näslund, verksamhetsledare för X-ing, en del av Hela Sverige ska leva.

Hur beskriver man X-ing för någon som inte varit i kontakt med er förut?

- Vi är en del av Hela Sverige ska leva, en riksorganisation som jobbar med frågor som rör våra landsbygder. Vi är en av 24 länsavdelningar. Vi är alltså Hela Sverige Riks förlängda arm till Gävleborgs län där X-ing verkar både internationellt, nationellt och regionalt.

Om utveckling på landsbygden är något som intresserar, hur blir man medlem hos er och vad kan man förvänta sig av sitt medlemskap?

- X-ing Gävleborg är en ideell förening med 216 medlemmar i hela länet och där vi hittar 33 av dem i Bollnäs kommun. Som medlem hos X-ing så är man en förening som engagerar sig i frågor som rör lokal utveckling. Antingen är eller blir man medlem via en annan förening eller så går man in på vår hemsida och anmäler intresse. Vill man träffa oss och få veta mer så har vi kontor på Heden 124 i Bollnäs, det är bara att komma förbi och få sig en kopp kaffe.

Jag vet att X-ing arbetar med mängder av frågor med landsbygden i centrum, men om du fick välja ut något speciellt ni arbetar med just nu?

- Just nu arbetar vi med att få till samverkan på bredare front mellan bygder/orter/socknar och kommuner och Region. Detta sker inom projektet Förädlingsmackapären där vi också jobbar med LUP lokala utvecklingsplan.

Vilken nytta har näringslivet av X-ing?

- När man tar fram en lokal utvecklingsplan så processas det fram tematiska utvecklingsområden för just den bygden. När dessa områden förverkligas så finns goda möjligheter att det uppstår nya arbetstillfällen och det startas nya företag. Det är det stora målet med LUP-Lokal utvecklingsplan – fler arbetstillfällen till landsbygder.

Att vara medlem i X-ing, Hela Sverige ska leva, ger mycket tillbaka. Men om du fick lyfta det roligaste med att vara medlem, vad skulle du lyfta fram?

- Det absolut roligaste med Hela Sverige ska leva tycker jag att är de landsbygdsriksdagar som arrangeras inom organisationen vart annat år. Tre dagar med program och innehåll som berör oss som bor och verkar inom Sveriges landsbygder. Här träffar likasinnade och utbyter kunskap och erfarenheter. På den senaste resan var vi tio stycken från vår kommun med representation från både föreningsliv, näringsliv och det offentliga.

Hela Sverige X-ing Gävleborg hittar man via vår hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Instagram.

Här hittar du nätverk som näringslivs- och utvecklingskontoret på Bollnäs kommun arrangerar, samt externa nätverk och Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
branschorganisationer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 februari 2023 kl. 06.52