Nätverk

Bild från ett av Bollnäs kommuns nätverk

Här hittar du nätverk som näringslivs- och utvecklingskontoret på Bollnäs kommun arrangerar, samt externa nätverk och
branschorganisationer.

Våra nätverk

Nätverk som näringslivs- och utvecklingskontoret arrangerar.

Nätverk för företagare och föreningar verksamma inom besöksnäringen. Vi träffas tre till fyra gånger per år för att samverka, informera, inspirera och planera framåt.
Kontaktperson: Sandra Williamsson

Nätverk för fastighetsägare. Vi träffas ca två gånger per år.
Från Bollnäs kommun medverkar personal från näringslivs- och utvecklingskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen samt teknik-, service-, och fritidsförvaltningen.
Kontaktperson: Peter Eriksson

En samverkan mellan Ovanåkers kommun, Bollnäs kommun och lokala redovisningsbyråer med syfte att kvalitetssäkra starta eget rådgivningen i våra två kommuner. Målgruppen för rådgivningen är de som först och främst har genomgått Starta Eget utbildning och som kommunernas näringslivskontor bedömer är redo att bli anvisat till expert-rådgivning.

Nätverket är öppet så det är med andra ord fritt fram för alla redovisningsbyråer i Ovanåkers kommun och Bollnäs kommun att vara med i redovisningsnätverket. Utifrån sina egna förutsättningar kan redovisningsbyråerna ”hoppa in och ut” av nätverket.

Rådgivningsnätverket i korthet:

 • Personer som har genomgått Starta eget-utbildning ges möjlighet till kostnadsfri företagsrådgivning genom nätverket.
 • Det är kommunens näringslivsutvecklare som avgör om personen är redo för nästa steg och anvisar i så fall personen till nästa rådgivningsbyrå enligt en gemensam turordningslista.
 • Varje rådgivningstillfälle är 1-2 timmar och bekostas av respektive redovisningsbyrå.
 • Samtliga redovisningsbyråer som är etablerade i Ovanåkers kommun eller Bollnäs kommun är välkommen att ingå i nätverket.
 • Nätverket träffas två gånger per år för ömsesidig erfarenhetsutbyte.

Kontaktperson: Tommy Henriksen

För närvarande ingår följande i nätverket:

 • Edmans Bokföringsbyrå
 • Ernströms Revisionsbyrå KB
 • Företagssupport AB
 • Ludvig & Co AB
 • Näringslivs- och utvecklingskontoret, Bollnäs kommun
 • Näringslivskontoret, Ovanåkers kommun
 • Rekonomerna AB
 • Revision4u
 • S Johansson Redovisningsbyrå AB
 • Sekona Ekonomibyrå AB

Du som företagare i Bollnäs kommun, oavsett bransch eller storlek på företag är välkommen att delta på våra företagarfrukostar.
Det är en mötesplats för samtal, nätverkande och dialog.

Ta del av intressanta föreläsningar och gäster, ställ frågor och kanske till och med hitta nya samarbetspartners och kunder.
Se alla datum, platser och anmälan

Externa nätverk och branschorganisationer

Här hittar du öppna och aktiva nätverk i vår kommun.

Vill du att ditt nätverk ska synas här? Kontakta oss på naringsliv- och utvecklingskontoret.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 mars 2024 kl. 10.19

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: