Företagaraktuellt

Återställ
  • Markus Wengelin och Jacob Abrahamsson tillsammans med Niklas Bengtsson som är sitemanager på Bollnäs CoWork Bollnäs Cowork - modern och flexibel arbetsmiljö I Bollnäs kommun finns många aktiva nätverk och branschorganisationer som på olika vis kan vara till nytta för näringslivet. För att ytterligare sprida kunskap om dem så genomför vi en intervjuserie. Näst på tur är Markus Wengelin och Jacob Abrahamsson som tillsammans driver Bollnäs Cowork. Bollnäs Cowork - modern och flexibel arbetsmiljö
  • Bild på Andreas Åkesson Borab Möjliggöraren Andreas Åkesson I Bollnäs kommunkoncern finns många tjänstepersoner som har kontakt med företagare i olika frågor. En av dessa är Andreas Åkesson, Produktionschef BORAB. Möjliggöraren Andreas Åkesson
  • Beth Hansson & Birgitta Modd från företaget Två Stintor Med passionerat intresse för Hälsinglands kulturarv Ett embryo till Handelsbolaget Två Stintor kom till en höstdag 2019. Birgitta var på sitt jobb hos Haga Trätoffel i Göteborg och kikade
    ut över alla produkter som fanns i lokalen då ”blixten slog ner” och hon tänkte: Det måste finnas något från Hälsingland här!
    Med passionerat intresse för Hälsinglands kulturarv