Nyhetsbrev maj 2018

Vi på överförmyndarenheten vill med detta brev önska er en trevlig sommar, och tacka för den insats ni gör!

Vi vill även passa på att informera om vad som är aktuellt på området, samt ge lite tips. Vi börjar nu närma oss slutet av vår mest intensiva period då vi granskar och arvoderar alla årsredovisningar. Det kan fortfarande vara något längre handläggningstider än normalt, vi ber om överseende med detta.

I årets granskning av årsredovisningarna så har vi några kontrollområden;

  • Hemförsäkring: Vi har uppmärksammat att några försäkringsbolag har registrerat fel försäkringsställe för hemförsäkringen. Vi uppmanar er att kontrollera att det är rätt försäkringsställe så att det inte är ställföreträdarens hem som blivit försäkrat.
  • Handikappersättning: Det är ställföreträdarens ansvar att kontrollera om huvudmannen har rätt till handikappersättning. Om huvudmannen själv ska betala arvodet till sin ställföreträdare kan det finnas möjlighet att söka handikappersättning för ändamålet, i vissa fall går det att få retroaktivt. För er vars huvudmän redan har handikappersättning är det av största vikt att meddela om förhållanden t ex gällande arvode ändras, då huvudmannen annars kan bli återbetalningsskyldig. I regel ligger det på er som ställföreträdare att bevaka att detta inte inträffar.
  • Bostadsbidrag: om din huvudman har bostadsbidrag/tillägg, kontrollera så att rätt förutsättningar föreligger så att inte huvudmannen blir återbetalningsskyldig. Särskilt viktigt att tänka på om du tar över ett uppdrag från annan ställföreträdare.

Nytt gällande kostnadsersättning till god man och förvaltare

Sedan lång tid tillbaka har det funnits en praxis hos överförmyndare att ställföreträdarna får ersättning för utgifter med 2% av prisbasbeloppet utan uppvisande av kvitton. Ersättningen skulle täcka kostnaden för kortare resor, telefon, porto mm. Det finns dock inget lagstöd för denna schablonersättning.

Vi har uppmärksammat att många ställföreträdare fyller i detta slentrianmässigt, (medan andra fyller i den faktiska kostnaden) och vi kommer därför att ta bort schablonersättningen från och med år 2018, och ni får istället skicka in underlag för de faktiska kostnader som ni har haft för att fullgöra ert uppdrag som god man/förvaltare.

Vi återkommer under hösten med nya arvodesprinciper utifrån skl:s riktlinjer, vilket kan innebära en höjning för vissa avseende grundarvodet.

Skatt och arbetsgivaravgift på arvodet

När du har ett uppdrag som god man, förordnad förmyndare eller förvaltare, är huvudregeln att huvudmannen (den du är ställföreträdare för) ska betala arvodet. Det innebär att det är huvudmannen som skatterättsligt är din arbetsgivare. Om huvudmannen betalar ut arvodet ska du redovisa och betala arbetsgivaravgifter för huvudmannens räkning på den ersättning som huvudmannen betalar ut till dig. Detsamma gäller ersättning som huvudmannen eventuellt betalar ut till andra.

Du redovisar arbetsgivaravgifter och avdragen skatt antingen i en förenklad arbetsgivardeklaration eller i en arbetsgivardeklaration.

I de fall kommunen betalar din ersättning är det också kommunen som redovisar och betalar arbetsgivaravgifter och avdragen skatt på din ersättning.

Tips på blanketter, SKV 4882 Hjälpreda och SKV 315-10 Information till god man och förvaltare.

(www.skatteverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. sök på skv 4882 osv)

GDPR (Dataskyddsförordningen)

En ny lag träder i kraft den 25 maj 2018 som ersätter den nuvarande Personuppgiftslagen, PuL. Syftena med dataskyddsförordningen är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU samt att modernisera dataskyddsdirektivets regler från 1995 och att anpassa dessa till det nya digitala samhället. Mer om detta finns att läsa hos Datainspektionen.

Utifrån att den nya dataskyddsförordningen träder i kraft så kan det bli aktuellt med vissa förändringar i hanteringen av personuppgifter, t. ex

  • du som ställföreträdare kan bli ombedd att visa legitimation vid hämtning av handlingar hos oss och i receptionerna i våra kommunhus.
  • Tänk på att vara försiktig med att maila personuppgifter till oss.

Uppföljning av årsredovisning

Finns det intresse hos er ställföreträdare att få en återkoppling på inlämnad årsredovisning? Hör i så fall av er till oss genom att maila på overformyndare@bollnas.se så ser vi över möjligheten att ordna detta.

Besök hos överförmyndarenheten

Önskar du besöka oss på överförmyndarenheten så behöver du boka en tid. Om du vill lämna post till oss så gör du det på Stadshuset. Vi ber att ni håller er till detta för att vi ska kunna ge er ett bra bemötande, och för att säkerställa att det finns någon på plats som har möjlighet att ta emot dig när du kommer.

Telefontider

Vårt telefonnummer är 0278-250 04, vår hemsida www.bollnas.se/overformyndare hålls uppdaterad med aktuella telefontider. Du kan även nå oss via vår mail overformyndare@bollnas.se.

Som alltid är behovet av ställföreträdare stort. Vi blir glada om du tipsar vidare till vänner och bekanta som du tycker skulle passa som god man/förvaltare. Be dem kontakta oss, eller skicka in en intresseanmälan som finns på vår hemsida bollnas.se/overformyndare under blanketter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 mars 2022 kl. 15.28