God man, förvaltare, förmyndare

  • Bollnäs kommunvapen Nyhetsbrev maj 2022 I det här brevet kan du bland annat läsa om följande: förklaring till överförmyndarens noteringar i årsräkningen, motivering på arvodesbeslut, arvode, skatt och arbetsgivaravgift, överförmyndarens samtycke till åtgärd, e-tjänster, långa handläggningstider hos myndigheter, digital redovisning, ställföreträdarutredningen, Tips: RFS godmanspodden, testamentsbanken, efterlevandeguiden, bostadstillägg till pensionärer. Läs mer
  • Bollnäs kommunvapen Nyhetsbrev oktober 2021 Vi på överförmyndarenheten vill med detta brev skriva några rader om vad som är aktuellt just nu, och samtidigt önska er en fortsatt trevlig höst! Läs mer
  • Bollnäs kommunvapen Nyhetsbrev maj 2021 Vi på överförmyndarenheten vill med detta brev skriva några rader om vad som är aktuellt just nu, och samtidigt önska er en fortsatt trevlig vår och sommar! Läs mer
  • Bollnäs kommunvapen Nyhetsbrev oktober 2020 Vi på överförmyndarenheten vill med detta brev skriva några rader om vad som är aktuellt just nu, och samtidigt önska er en fortsatt trevlig höst! Läs mer
  • Bollnäs kommunvapen Nyhetsbrev maj 2020 Vi på överförmyndarenheten vill med detta brev önska er en trevlig vår och sommar, och samtidigt tacka för den insats ni gör! Läs mer
  • Bollnäs kommunvapen Nyhetsbrev november 2019 Vi på överförmyndarenheten vill med detta brev önska er en trevlig höst och vinter, och samtidigt tacka för den insats ni gör! Läs mer
  • Bollnäs kommunvapen Nyhetsbrev maj 2019 Vi på överförmyndarenheten vill med detta brev önska er en trevlig vår och sommar, och samtidigt tacka för den insats ni gör! Läs mer
  • Bollnäs kommunvapen Nyhetsbrev november 2018 Vi på överförmyndarenheten vill med detta brev önska er en trevlig vinter, och tacka för den insats ni gör! Läs mer
  • Bollnäs kommunvapen Nyhetsbrev maj 2018 Vi på överförmyndarenheten vill med detta brev önska er en trevlig sommar, och tacka för den insats ni gör! Läs mer
  • Bollnäs kommunvapen Nyhetsbrev december 2017 Vi på överförmyndarenheten vill med detta brev önska er en riktigt god jul och ett gott nytt år, och tacka för den insats ni gör! Läs mer

Sidfot