Nyhetsbrev oktober 2020

Vi på överförmyndarenheten vill med detta brev skriva några rader om vad som är aktuellt just nu, och samtidigt önska er en fortsatt trevlig höst!

Vi vill börja med att tacka er alla för ett fantastiskt arbete under årets första hälft. Det har varit en speciell vår och sommar, och vi på överförmyndarenheten är glada, tacksamma och stolta för den insats ni har gjort och att ni trots svårigheterna med pandemin har följt Folkhälsomyndigheternas riktlinjer och hittat olika lösningar i kontakten med era huvudmän och andra inblandade så att vardagen har kunnat fungera för er och era huvudmän.

Ett extra TACK till er som har tagit nya och extra uppdrag under våren och sommaren, det är mycket värdefullt och uppskattat! Vi är i stort behov av fler gode män/förvaltare, så tipsa gärna om du vet om någon som är nyfiken på vad det innebär, så tar vi kontakt och berättar mer.

Besök, lämna och hämta handlingar

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och kommer därför att fortsätta året ut med att i möjligaste mån begränsa besöken på enheten. Vi ber er att istället använda alternativa kommunikationsvägar som telefon, mail och post. Om du ändå behöver träffa oss personligen så måste du boka en tid så att vi kan säkerställa att det finns någon på plats som kan ta emot dig när du kommer.

Handlingar som ska till oss kan med fördel postas. Du kan även lämna post i receptionen på respektive stadshus/kommunhus, eller i den postlåda som finns vid ingången till dessa byggnader. När vi skickar ut årsräkningsblanketterna vid årsskiftet kommer vi att informera om hur vi vill att ni hanterar inlämning av årsräkningarna, det är därför extra viktigt att du läser brevet som vi skickar med.

Enkät

Vi på överförmyndarenheten strävar hela tiden efter att bli bättre på det vi gör. För att vi ska kunna bli bättre har vi tagit fram en enkät med några frågor som vi önskar att så många som möjligt av er vill svara på. Det är 14 frågor och det tar ca s minuter att svara på dem. Givetvis är dina svar anonyma. Vi blir glada om du vill dela med dig av dina synpunkter till oss, klicka på länken i mailet så kommer du till enkäten.

Känsliga personuppgifter

Tänk på att vara försiktig med att maila huvudmannens personuppgifter eller andra känsliga uppgifter till oss. Som exempel kan nämnas uttagsansökan som förutom personuppgifter även innehåller uppgifter såsom kontonummer mm. För att minimera risken att känsliga uppgifter kommer i fel händer så ber vi att ni skickar detta med post.

Post till huvudmannen

Om du som god man/förvaltare får huvudmannens post hem till dig, är det viktigt att du hjälper din huvudman att få ta del av den, det kan till exempel vara att överförmyndaren vill att huvudmannen ska få möjlighet att yttra sig i någon fråga, men det kan även vara annan post av personlig karaktär.

Bevaka huvudmannens rättigheter och skyldigheter

Som god man/förvaltare ska du inte bara bevaka din huvudmans rättigheter, utan även skyldigheter. Det kan till exempel handla om att anmäla till Försäkringskassan om din huvudman fått förändrad inkomst eller har tillräckligt mycket kapital så att förutsättningarna för att få olika bidrag (tex bostadsbidrag/bostadstillägg) ändras. Om detta inte uppmärksammas så kan huvudmannen bli återbetalningsskyldig vilket kan drabba denne hårt. Det kan också leda till att skadeståndskrav riktats mot gode mannen/förvaltaren.

God man/förvaltares agerande om huvudmannen saknar förmåga att betala räkning Om det saknas pengar för att betala huvudmannens räkningar, ska du som god man/förvaltare se till att företaget/leverantören kontaktas och informeras om situationen samt att ev. avbetalningsplan upprättas. Det är inte ok att du som god man/förvaltare ignorerar detta så att huvudmannen drabbas av merkostnader.

Utbetalning av arvode- huvudmannen betalar

Tänk på att i det fall som huvudmannen ska betala arvodet till sin ställföreträdare skall även skatt och arbetsgivaravgift betalas in till Skatteverket i samband med att du betalar ut ditt arvode. Observera att du även ska skicka in blanketten "förenklad arbetsgivardeklaration" så att Skatteverket har den senast den 12:e i månaden efter utbetalningsmånaden. Mer information finns på Skatteverkets hemsida.

Utbetalning av arvode- kommunen betalar

Lönekontoret i Ovanåker vill informera om följande:

Från och med löneutbetalningen i november 2020 kommer Ovanåkers Kommun att skicka ut lönespecifikationer digitalt. Det innebär att de inte kommer att skicka ut fler papperslönespecifikationer alls. Som god man/förvaltare behöver du anmäla ditt lönekonto till Nordea precis som tidigare, men du behöver också anmäla dig till digital lönespecifikation.

Vad som krävs för att få en digital lönespecifikation beror på vilken bank du har.

  • Har du Nordea eller Swedbank, ska du registrera dig via internetbanken för att få dina lönespecifikationer där. Får du redan din lönespecifikation på det här viset, behöver du inte göra någon ny anmälan. Om du har Nordea eller Swedbank, kan du inte få din lönespecifikation via Kivra.
  • Har du annan bank, registrera dig på Kivra som tillhandahåller digital brevlåda. Använder du redan Kivra så behöver du inte göa någon ny registrering.

Även du som är god man/förvaltare i Bollnä och Ljusdals kommuner bör kontrollera vad som gäller för dig.

Kostnadsersättning

Vi har fått en del frågor angående kostnadsersättningen och om den är skattefri eller skattepliktig. När överförmyndaren har beslutat om att bevilja kostnadsersättning till god man/förvaltare betyder det att vi beviljat ersättning för utlägg som gode mannen/förvaltaren behövt gära för att kunna utföra sitt uppdrag, så som till exempel porto, kuvert m.m. Kostnadsersättningen (utlägget) skall därför inte ses som skattepliktig och behöver därmed inte tas upp som kostnadersättning i den förenklade arbetsgivardeklarationen.

Digital årsredovisning

Överförmyndarenheten siktar på att kunna ta emot årsredovisningar digitalt i framtiden, och undrar om det är några av er som skulle vilja bli "testpilot" för en sådan lösning? Anmäl intresse till oss i sådant fall, maila overformyndare@bollnas.se.

Vi behöver din hjälp

Som alltid är behovet av ställföreträdare stort. Vi blir glada om du tipsar vidare till vänner och bekanta som du tycker skulle passa som god man/förvaltare. Be dem kontakta oss, overformyndare@bollnas.se eller 0278-250 04 för mer information.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 mars 2022 kl. 13.32