Nyhetsbrev oktober 2023

Vi på överförmyndarenheten vill med detta brev skriva några rader om vad som är aktuellt just nu, och samtidigt önska er en fortsatt trevlig höst!

Tack för att du ställer upp för en medmänniska!

I Sverige ska alla ha samma rätt oberoende av förmåga. Att hjälpa någon som på grund av exempelvis demens, ålderssvaghet, psykisk sjukdom eller funktionshinder har svårt att bevaka sina rättigheter, hålla koll på ekonomin och ha kontakt med myndigheter är därför ett viktigt uppdrag. Du har anledning att känna dig stolt över ditt förtroendeuppdrag och den insats du gör!

På överförmyndarenheten håller vi just nu på med den årliga omprövningen av förvaltarskap. I våra tre kommuner har vi i skrivande stund 119 ärenden som är förvaltarskap. Enligt lag ska överförmyndaren varje år särskilt granska samtliga förvaltarskap för att pröva om det finns skäl att ansöka om upphörande av hela förvaltarskapet eller delar av det. Detta eftersom förvaltarskap är en tvångsåtgärd som är mycket integritetskränkande för huvudmannen. Ett förvaltarskap bör därför inte pågå längre än vad som är absolut nödvändigt.

Information från överförmyndaren

Fokusområde årsräkning 2023

Vi kan redan nu berätta att vi särskilt kommer att kontrollera skulder i årsräkningen för 2023.

Är du också intresserad av att bokföra och lämna in din årsredovisning digitalt?

Gå in på hemsidan www.aider.nu Länk till annan webbplats. för att läsa mer och registrera dig så får du möjlighet att testa innan du bestämmer dig. Behöver du hjälp eller mer information kan du kontakta Aider via chatten, eller via mejl till: info@aider.nu

Du som använder Aider har möjlighet att ansöka om att få tillbaka avgiften i form av kostnadsersättning i samband med årsredovisningen.

Läs vad en av våra ställföreträdare, Rose-Marie Bergman, svarar på frågan om vad hon tycker om Aider i slutet av nyhetsbrevet!

Lite siffror för våra tre kommuner, Bollnäs Ovanåker och Ljusdal:

Antalet godmanskap enligt FB 11 kap 4 § : 539 st
Antalet förvaltarskap enligt FB 11 kap 7 §: 119 st
Antalet ställföreträdare (gode män/förvaltare): 291 st

Just nu har vi 45 ärenden där det behövs en ställföreträdare, dels nya ärenden, dels ärenden där nuvarande ställföreträdare vill bli utbytt. Kan du tänka dig ett till uppdrag, eller vet du någon som skulle passa som god man/förvaltare? Kontakta oss så berättar vi mer!

Överförmyndarens handläggning: ansökan om överförmyndarens samtycke till åtgärd

En del handlingar som du kan behöva vidta för din huvudmans räkning kräver överförmyndarens samtycke. Några av de vanligast förekommande är samtycke till försäljning av fastighet och samtycke till fördelning av arv.

Om något av detta är aktuellt för dig så behöver du fylla i en ansökan och skicka in den till oss tillsammans med nödvändiga underlag. Det är viktigt att du har tänkt igenom och motiverar varför du anser att det är till huvudmannens bästa att åtgärden ska vidtas. Bifogat i mailet finner du ansökningsblankett och checklistor för ovan nämnda vanligt förekommande situationer, såsom försäljning av fastighet och arvskifte.

Se nyhetsbrev från maj 2022 eller hemsidan www.bollnas.se Länk till annan webbplats. under menyn ”för dig som är god man eller förvaltare” för en mer utförlig lista över när överförmyndarens samtycke krävs.

Aktuellt från andra aktörer

Försäkringskassan informerar

Försäkringskassan har en sida på sin webbplats där de samlat information som är bra att veta för dig som har uppdrag som god man eller förvaltare.

Bra att veta för dig som är god man eller förvaltare Länk till annan webbplats.

Det finns även ett antal e-tjänster som du kan använda för din huvudmans räkning när du loggar in som ställföreträdare på Mina sidor. Idag finns följande e-tjänster:

  • Ansökan om bostadstillägg
  • Anmäl ändrade uppgifter för dig med bostadstillägg
  • Ansökan om aktivitetsersättning
  • Särskild ersättning för kostnader i samband med aktivitet

Du väljer ställföreträdare i rullistan på inloggningssidan, fyller i ditt personnummer och identifierar dig med ditt bank-id.

Övrigt

Intervju med Rose-Marie Bergman om Aider

Kvinna ler mot kameran

Rose-Marie Bergman

Jag tillhörde en av dem som tänkte lägga av för jag hade sån redovisningsångest.

Rose-Marie har varit god man sedan 2008 och redovisar sina uppdrag med hjälp av Aider. Första kontakten med programmet kom efter en tids sökande efter verktyg som på riktigt kunde underlätta redovisning och administration.

Jag tillhörde en av dem som tänkte lägga av för jag hade sån redovisningsångest säger Rose-Marie och fortsätter,

så småningom hittade jag Aider. Jag kontaktade Ulf Mattsson, fick testa och sen var jag helt såld.

Tillgängligheten, enkelheten och support är viktig för Rose-Marie

Jag har 6 brukare på 3 olika banker. Det tog mig 40 minuter att göra redovisningen för september. Man känner att man har kontroll och får ett sånt lugn när man ser att varje månad stämmer. Stressen över att leta efter 3 kronor i flera timmar är borta. Och supporten, den är helt fantastisk! Jag har aldrig varit med om så bra support.

När redovisningen kräver mindre tid frigörs utrymme som kan ge förutsättningar för att ta nya uppdrag.

Jag har funderat på om jag kanske ska ta ett nytt uppdrag. Det är stor skillnad mot att jag tidigare funderade på att lägga av helt.

Om nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet skickas ut via e-post och publiceras på vår hemsida. Där finns även tidigare utskickade nyhetsbrev samlade, gå gärna in och läs dem också.

Hälsningar Överförmyndarenheten Bollnäs, Ljusdal, Ovanåker

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 oktober 2023 kl. 11.03